Organizator: Grupa MTP

Prelegenci

Adam Kleczewski

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

Adam Kleczewski

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów
Z branżą architektoniczną, budowlaną i wyposażenia wnętrz związany zawodowo od ponad 25 lat. Studiował na Politechnice Poznańskiej, AE w Poznaniu i w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunkach Konstrukcje Budowlane oraz Zarządzanie.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zarządzania i uczestnictwa w procesach inwestycyjnych i budowlanych – przy budowie szpitali, oczyszczalni ścieków miejskich, szkół, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ale także w zakresie organizacji wdrożeń i sprzedaży produktów oraz technologii. Zawodowo specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu projektami na zlecenie np. przy organizacji kompleksowego procesu projektowo – budowlanego oraz wdrożeń z zastosowaniem rozwiązań i technologii uzasadnionych (dla klientów indywidualnych jak i dla firm). Prowadzi doradztwo związane z zagadnieniami projektowo-technologicznymi, prawnymi i formalnymi oraz instrumentami finansowania mającymi zastosowanie przy organizacji i realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego. W Polskim Stowarzyszeniu Budowniczych Domów zajmuje się budownictwem energooszczędnym i występuje w roli eksperta tej kategorii. W Akademii Budowy Domu prowadzi wykłady z zakresu organizacji procesów projektowych i procesów wykonawczych.

Bartłomiej Sosna

Spectis

Bartłomiej Sosna

Spectis
Ekspert rynku budowlanego
Ekspert rynku budowlanego z kilkunastoletnim doświadczeniem, pomagający firmom zbudować, wdrożyć, monitorować i korygować obraną strategię rynkową. Autor kilkudziesięciu raportów na temat polskiego budownictwa, zarówno dla rynku ogółem jak i w podziale na główne segmenty, firmy, regiony i miasta.

Piotr Kunicki

DWF Poland

Piotr Kunicki

DWF Poland
Local Partner, Radca prawny EY
Dr Piotr Kunicki pracuje na stanowisku Local Partner w Departamencie Zamówień Publicznych. Jego praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych oraz prawa nieruchomości. Doświadczenie Piotra obejmuje sektory branży medycznej i farmaceutycznej, IT, TMT, energetyki oraz infrastruktury, a także sektor obronny i bezpieczeństwa. Piotr Kunicki stale doradza klientom w tworzeniu konsorcjów, przygotowywaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tworzeniu struktur udziału w postępowaniu poprzez SPV oraz reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi. Piotr doradza również zamawiającym przygotowując postępowania o udzielenie zamówienia, w tym umowy budowlane, na dostawy i usługi oraz SIWZ, doradza w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz reprezentuje zamawiających w postępowaniach spornych z zakresu zamówień publicznych. Jego praktyka obejmuje tworzenie i negocjowanie umów budowlanych dla klientów z sektora energetycznego, drogowego oraz kolejowego. Z sukcesem pomaga także klientom finansującym inwestycje z funduszy unijnych w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz odwoływania się od nałożonych korekt finansowych (POIiŚ, POIG). Piotr doradza klientom w aspektach prawa zamówień publicznych związanych z zarzutami zmów przetargowych – zarówno przed KIO i sądami okręgowymi, jak i w toku postępowań karnych i prowadzonych przez UOKiK.

Grzegorz Kaczorowski

Urząd m.st. Warszawy

Grzegorz Kaczorowski

Urząd m.st. Warszawy
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony Project Manager. Od 2009 r. związany z zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego.
Koordynator przygotowania i realizacji inwestycji w formule PPP i koncesji w obszarze wielofunkcyjnego rozwoju obszarów miejskich. Autor publikacji w specjalistycznej prasie poświęconej problemom PPP. Wieloletni menedżer i trener w zakresie zarządzania projektami oraz prawa gospodarczego, głównie w obszarze dużych projektów inwestycyjnych.

Jan Styliński

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Jan Styliński

Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, organizacji zrzeszającej największe przedsiębiorstwa polskiego rynku budownictwa i infrastruktury.
Jest również założycielem i przewodniczącym Rady międzynarodowego stowarzyszenia gospodarczego ASEMEA, a także adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Współpracuje jako of-counsel z brytyjską kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz pozostaje wspólnikiem butikowej kancelarii adwokackiej w Warszawie, doradzającej w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i kwestiach kontraktowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także prelegentem i panelistą na wielu konferencjach i szkoleniach. Od czerwca 2019 r. pełni także funkcję członka zarządu, wiceprezesa Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. We wrześniu br. otrzymał ponadto nominację na członka Rady Zamówień Publicznych, organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP.

Kamil Osiński

EY

Kamil Osiński

EY
Kamil Osiński jest adwokatem i liderem Zespołu Prawa Nieruchomość EY LAW.
Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w szczególności w weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, transakcjach nieruchomościowych a także umowach najmu powierzchni biurowych oraz handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich oraz zagranicznych firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych oraz banków w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości (handlowych, biurowych oraz mieszkaniowych), a także w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji deweloperskich. Kamil jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji), Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów) a także ukończył Center For American Law Studies (Uniwersytet Warszawski / University of Florida) oraz Program on Negotiation and Leadership at Harvard Law School.

Katarzyna Lubaś

EY

Katarzyna Lubaś

EY
Katarzyna Lubaś pełni funkcję Marketing i New Business koordynatora dla Grupy Rynku Nieruchomości EY.
est odpowiedzialna za działania z zakresu koordynacji rozwoju biznesu, marketingu i PR, relacje z klientami oraz badania rynkowe. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie dla rynku nieruchomości przede wszystkim mieszkaniowych.

Konrad Płochocki

Polski Związek Firm Deweloperskich

Konrad Płochocki

Polski Związek Firm Deweloperskich

Maciej Gładyga

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Maciej Gładyga

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej.
Od początku kariery zawodowej związany z sektorem transportu, urzędnik służby cywilnej. Przez dziesięć lat pracował w ministerstwie właściwym ds. transportu w departamentach odpowiedzialnych za wdrażanie środków unijnych oraz transport kolejowy oraz pełnił w tych komórkach funkcje kierownicze. Obszary odpowiedzialności obejmowały m.in. realizacje i finansowanie inwestycji, strategię rozwoju, przewozy pasażerskie oraz współpracę międzynarodową, w tym w ramach struktur europejskich, m.in. przewodniczył Radom Wykonawczym kolejowych korytarzy transportu towarowego, brał udział w negocjacjach IV Pakietu Kolejowego. Od połowy 2016 roku Dyrektor Biura Izby Gospodarczej Transportu Lądowego – organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej i reprezentującej ponad siedemdziesiąt firm z branży kolejowej. Jako przedstawiciel IGTL wybrany do Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Kolejowego Transportu Towarowego ERFA (European Rail Freight Association); od listopada 2019 r. Wiceprezes tej organizacji. Z ramienia ERFA jest Przewodniczącym Podgrupy ds. legislacji, wdrażania i działań miękkich w ramach Dialogu Przewoźników przy Komisji Europejskiej (RU Dialogue), członkiem Rail Supply Industry Expert Group (przy DG GROW).

Maciej Ziomek

EY

Maciej Ziomek

EY
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze doradztwa finansowego i transakcyjnego dla sektora transportu i infrastruktury.
Maciej Ziomek posiada międzynarodowe kwalifikacje analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) wydawane przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute. Dodatkowo może poszczycić się bogatym doświadczeniem w analizie projektów inwestycyjnych, pozyskiwaniu finansowania, budowaniu modeli finansowych, opracowywaniu biznes planów, analiz rynku, studiów wykonalności oraz przeprowadzaniu niezależnych przeglądów biznesowych, wycen a także testów prywatnego inwestora.

Małgorzata Walczak-Gomuła

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Małgorzata Walczak-Gomuła

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Członek Stowarzyszenia Project Management Polska oraz International Project Management Association. Członek Komitetu Budownictwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2001 roku zawodowo związana z centrum badawczo-rozwojowym ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, specjalizującym się w badaniach i analizach rynkowych. W tym czasie koordynowała wiele projektów badawczych związanych z rynkiem inwestycyjno-budowlanym, rynkiem pracy oraz projektów społecznych. Laureatka Nagrody Laury Buildera w 2014 roku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu analiz gospodarczych oraz badań socjologicznych.

Michał Sawicki

EY

Michał Sawicki

EY
Magister Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również w Aarhus Universitet – School of Economics and Management w Danii.
Od lat zafascynowany rynkiem nieruchomości w Polsce i zagadnieniami podatkowymi specyficznymi dla tego sektora. Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz doradzaniu międzynarodowym i lokalnym firmom w zakresie podatków międzynarodowych, podatków dochodowych, podatków pośrednich oraz podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku odroczonego.

Patrycjusz Wyżga

Polskie Radio S.A.

Patrycjusz Wyżga

Polskie Radio S.A.
Dziennikarz Programu Trzeciego Polskiego Radia, szef trójkowej redakcji ekonomicznej. Wcześniej ponad dekadę w biznesowym kanale Grupy TVN.

Paweł Jóźwik

MAT

Paweł Jóźwik

MAT
Mgr inż. Inżynierii Środowiska o specjalności Inżynierii Komunalnej. Specjalista ds. projektowania instalacji budowlanych MEP oraz analizy i projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W firmie MAT zajmuje się BIM Management’em, wdrożeniami technologii, szkoleniami, wsparciem projektowym i technicznym.

Piotr Korycki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Piotr Korycki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Piotr Olgierd Korycki Prezes Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Urodził się w Warszawie.
Ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej – Wydział Inżynierii Środowiska specjalizacja Budownictwo Hydrotechniczne. Od wczesnych lat życia zawodowego skoncentrowany na problematyce lekkiej obudowy. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak m. in.: wdrażaniem wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, współpracą z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą oraz wparciem technicznym. Ponadto jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach naukowych poświęconych tematyce lekkiej obudowy. Od ponad 11 lat związany z firmą PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. jako Pełnomocnik Zarządu d/s Wdrożeń.

Piotr Malepszak

Centralny Port Komunikacyjny

Piotr Malepszak

Centralny Port Komunikacyjny
Piotr Malepszak pełni obowiązki prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny, której zadaniem jest przygotowanie koncepcji, projektu i budowy węzła lotniskowo-kolejowego.
W zarządzie spółki CPK zasiada od 1 grudnia 2018 r., odpowiadając za część kolejową inwestycji. W latach 2017 – 2018 członek zarządu Kolei Dolnośląskich odpowiedzialny za sprawy techniczne i eksploatacyjne. W latach 2008-2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, w której pełnił funkcję m.in. dyrektora Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnika zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. Ekspert branży kolejowej. Współautor pakietu kolejowych inwestycji rewitalizacyjnych, brał udział w przygotowaniu infrastruktury kolejowej na Euro 2012 i dla Projektu Pendolino. Inicjator i współautor nowelizacji rozporządzeń i przepisów kolejowych. Pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach kolejarskich. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. W latach 2003-2004 stypendysta Purdue University w USA. Prywatnie i służbowo pasjonat nowoczesnego transportu.

Zbigniew Kledyński

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Zbigniew Kledyński

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Współorganizował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i był pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2002-2004).
Od 2006 r. jest członkiem Krajowej Rady, natomiast w latach 2010-2018 był wiceprezesem PIIB. Od lipca 2018 r. pełni funkcję prezesa PIIB. Nauczyciel akademicki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W latach 2005-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, a w latach 2012-2016 prorektorem Politechniki Warszawskiej. Członek Senatu tej uczelni. Jest specjalistą budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów, w tym z konstrukcji i technologii w budownictwie wodnym. Ma w dorobku naukowym m.in. ponad 160 publikacji naukowych i ponad 60 opracowań naukowo-badawczych oraz wiele ekspertyz i opracowań technicznych. Członek szeregu gremiów naukowych i eksperckich, m.in. Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. W latach 2017-2018 przewodniczył Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w budownictwie.

Witold Orłowski

Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu

Witold Orłowski

Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu
Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska.
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Były szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim i Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku, były przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Tomasz Darowski

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Tomasz Darowski

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Tomasz Darowski specjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych, kontraktach zawieranych w związku z takimi inwestycjami i prowadzeniu sporów wynikających z takich kontraktów.
Doradza w projektach w sektorze drogowym, kolejowym, gospodarowania odpadami, wodociągowo-kanalizacyjnym i w energetyce, w tym w projektach typu koncesyjnego i PPP. Uznany specjalista z zakresu transakcji M&A i restrukturyzacji, reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych. Doradza podmiotom z branży zbrojeniowej.

Agata Twardoch

44STO

Agata Twardoch

44STO
Architektka i urbanistka związana z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Współprowadzi pracownię projektową 44STO. Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje przestrzenie publiczne, architekturę i wnętrza. Promotorka kooperatyw mieszkaniowych, cohousingu i idei prawa do mieszkania. W maju ukazała się jej książka „System do mieszkania” na temat perspektyw rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Przemo Łukasik

medusa group

Przemo Łukasik

medusa group
Architekt. Absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Studiował również w Ecole d’Architecture Paris-Villemin w Paryżu we Francji.
Po studiach pracował w biurach: P.P. Pabel Architekten w Berlinie oraz paryskich biurach Jean Nouvel Architecture i Odile Decq / Benoit Cornette. W 1997 roku wraz z Łukaszem Zagałą założył autorską pracownię architektoniczną medusagroup. Przez rok wykładał w Ecole Speciale d’Architecture w Paryżu. Prywatnie mocno związany ze sportem – uprawia triathlon, angażuje się również społecznie na Śląsku.

Martin Arfalk

Mandaworks

Martin Arfalk

Mandaworks
Martin Arfalk jest założycielem firmy Mandaworks zajmującej się projektowaniem urbanistycznym oraz architekturą krajobrazu w szwedzkim Malmö.
Stopień naukowy zdobył na Stockholm University na kierunku art science, natomiast tytuł architekta krajobrazu zdobył studiując na Swedish Univeristy of Agricultural Sciences. Międzynarodowe doświadczenie zdobył będąc w Holandii oraz Danii, gdzie pracował dla międzynarodowych firm projektowych Bureau B+B w Amsterdamie oraz Karres en Brands w Hilversum. W swojej pracy opiera się na podejściu koncepcyjnym, które oferuje krytyczne spojrzenie na naturę każdego projektu i jego możliwości . Mandaworks łączy procesy mapowania analitycznego z chęcią rozwijania cech projektowych poprzez poszukiwanie kreatywnych i unikatowych rozwiązań. Doświadczenie zawodowe i praca w interdyscyplinarnych zespołach dała Martinowi unikalny wgląd w różnorodne tematy dotyczące projektowania i planowania w Europie.

Kasper Bjørkskov

EFFEKT Architects

Kasper Bjørkskov

EFFEKT Architects
Wykształcenie zdobywał w Rio de Janeiro School of Architecture oraz w The Royal Danish Academy of Fine Arts. Zanim dołączył do EFFECT pracował w BIG - Bjarke Ingels Group w Nowym Jorku i Kopenhadze, a także w WE Architecture.
Od 2015 roku pracuje w EFFEKT gdzie nadzoruje dział badań i projektowania, opracowując wizjonerskie projekty takie jak ReGen Villages, prezentowane na venice Architecture Biennale w 2016 i Urban Village Project, opracowane we współpracy z SPACE10 i uruchomione w czerwcu 2019 r. podczas IKEA Democratic Design Days . Jako szef ds. Innowacji w EFFEKT, Kasper spędził ostatnie 5 lat kształtują nowe aspiracje poprzez projketowanie, tak by umożliwić ludzion i planecie lepsze codzienne życie. Oferuje kompleksowe zrozumienie potrzeb społecznych poprzez pryzmat projektowania systemowego. Siła EFFEKT polega na przekładaniu złożonych wyzwań w świecie rzeczywistym na nowe rozwiązania, które tworzą namacalną wartość społeczną, środowiskową i ekonomiczną.

Ekim Tan

Ekim Tan

Architect, Urbanist and PhD Game Designer. Urodziła się w Stambule, po studiach architektonicznych i pracy w Stanach Zjednoczonych, Syrii i Egipcie zamieszkała w Holandii.
Zainteresowanie i pasja do tematów związanych z miastem i grami doprowadziły do uzyskania stopnia doktora na Delft University of Technology. Jej rozprawa doktorska dotyczyła „Negocjacji i projektowania dla samoorganizującego się miasta: gry jako metoda projektowania urbanistycznego”. W 2008 roku założyła Play the City, firmę doradczą z siedzibą w Amsterdamie i Stambule, która pomaga rządom i podmiotom rynkowym skutecznie współpracować z interesariuszami. Jej metody pracy zastosowano w projektach na całym świecie, między innymi w Stambule, Amsterdamie, Dublinie, Shenzhen, Tiranie, Kapsztadzie i Brukseli. Ekim Than jest wykładowcą na Technical University of Delf, Aleppo University for Arts and Scienices, Copenhagen Business School oraz Middle East Technical University. Kontynuacją jej badań doktorskich jest wydana w 2017 roku książka „Play the City: Game Informing Urban Development”, w której dzieli się wiedzą i doświadczeniami wypracowanymi podczas praktyki w Play the City.

Jakub Głaz

Jakub Głaz

krytyk architektury, publicysta, animator działań przestrzennych
Z wykształcenia architekt. Zajmuje się popularyzacją i krytyką architektury w prasie, radiu i telewizji oraz działaniami na rzecz naprawy miast, współtwórca poznańskiej inicjatywy “Centrum Otwarte” zajmującej edukacją i animacją działań w zakresie architektury i urbanistyki. Współautor książki dla dzieci i dorosłych „Wspólne nie znaczy niczyje” oraz telewizyjnego cyklu „Księga Przestrzeni”. Jeden z laureatów zeszłorocznej nagrody dziennikarskiej Izby Architektów RP.

Bogna Świątkowska

Fundacja Bęc Zmiana

Bogna Świątkowska

Fundacja Bęc Zmiana
Pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana.
Zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017).

Katarzyna Kajdanek

Katarzyna Kajdanek

Socjolożka miasta, profesor nadzwyczajna w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim
Główne obszary zainteresowań badawczych to proces urbanizacji ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-przestrzennych aspektów suburbanizacji i reurbanizacji w miastach posocjalistycznych; tożsamość lokalna i regionalna oraz stosowane nauki społeczne. Poza publikacjami naukowymi (książkami i artykułami) była także współautorką projektów ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz badań zwieńczonych cyklem raportów pt. Wrocławska Diagnoza Społeczna (2010, 2014, 2017). Jej wiedza ekspercka jest wykorzystywana przez lokalne samorządy oraz instytucje zaangażowane w procesy odnowy miast (m.in. we Wrocławiu, Lesznie, Słupsku).

Maciej Frąckowiak

Maciej Frąckowiak

Socjolog, doktor nauk społecznych, badacz miasta i kultury wizualnej.
Autor i redaktor tekstów oraz książek naukowych i popularyzatorskich o tej tematyce, m.in. raportu Architektem się bywa, przygotowanego wspólnie z Fundacją Bęc Zmiana na zlecenie BAIPP m.st. Warszawa. Inicjator i kurator działań animujących miejską przestrzeń publiczną, a także debatę na jej temat – obecnie prowadzi m.in. cykl wykładów Socjologia dla architektów (i odwrotnie) w Zodiak Warszawski Pawilon Architektury. Adiunkt na Wydziale Socjologii UAM. Wykładowca School of Form. Członek redakcji Notesu na 6 tygodni (badania i raporty).

Małgorzata Kuciewicz

Grupa CENTRALA

Małgorzata Kuciewicz

Grupa CENTRALA
Architektka, współtworzy Grupę Projektową Centrala.
Studiowała architekturę w Warszawie, Montpellier i Tampere, doświadczenie zdobywała w Berlage Institute w Amsterdamie i na warsztatach EASA. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych i urbanistycznych. Autorka wnętrz, obiektów, wystaw i projektów służących pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast (np. Skwer Sportów Miejskich w Pawilonie Emilia). Zajmuje się badaniem, popularyzacją, a także działaniem na rzecz zachowania wartościowego dziedzictwa architektury i urbanistyki (m.in. rewitalizacja pawilonu Warszawa Powiśle).

Małgorzata Tomczak

Architektura & Biznes

Małgorzata Tomczak

Architektura & Biznes
Redaktorka naczelna A&B – magazynu i portalu poświęconego współczesnej architekturze polskiej
Krytyczka i badaczka przestrzeni miejskich, architektury, sztuki i designu. Absolwentka historii sztuki na UJ, specjalność — sztuka najnowsza. Autorka licznych publikacji i wykładów z zakresu architektury, przestrzeni publicznej i sztuki. Uczestniczka konferencji naukowych i seminariów międzynarodowych w dziedzinie architektury i rozwoju miasta, jurorka w konkursach architektonicznych, redaktorka książek. Obecne zainteresowania koncentruje na zagadnieniach związanych z rozwojem przestrzeni zurbanizowanej oraz współczesnej architektury skandynawskiej.

Marek Krajewski

UAM Poznań.

Marek Krajewski

UAM Poznań.
Socjolog, profesor zwyczajny, zatrudniony w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu.
Autor licznych artykułów dotyczących współczesnej kultury, sztuki i edukacji kulturowej oraz książek: Kultury kultury popularnej (2003), POPamiętane (2006), Za fotografię! (2010, wspólnie z R. Drozdowskim), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto ( 2012, wspólnie z R. Drozdowskim, M. Frąckowiakiem, Ł. Rogowskim), Są w życiu rzeczy… (2013), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (2014, redaktor tomu), Diagnoza w kulturze (wspólnie z A. Skórzyńską); Incydentologia (2017). Współtwórca projektów Niewidzialne miasto (www.niewdzialnemiasto.pl ) i Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (www.archiwum.edu.pl) oraz programu Bardzo Młoda Kultura .

Marta Sękulska-Wrońska

WXCA

Marta Sękulska-Wrońska

WXCA
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2010 roku jest partnerką w warszawskiej pracowni WXCA.
Docenia wyzwania związane z tworzeniem obiektów o specjalnym przeznaczeniu, czyli muzeów i teatrów, hoteli, jak również obiektów biurowych i mieszkaniowych. Bliskie jej jest projektowanie budynków położonych w wyjątkowej lokalizacji, gdzie w procesie kreatywnym łączy wyczucie miejsca, zrozumienie kontekstu oraz indywidualne potrzeby inwestora. Zespół WXCA, który współtworzy, jest laureatem wielu konkursów architektonicznych w Polsce i zagranicą. Ma na swoim koncie, wraz ze współpracownikami, I nagrody m.in. za koncepcje: Pawilonu Polski na Expo w Dubaju w 2020 roku, Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, Apartamentów XYZ w Szczyrku czy Biurowca w Porcie Popowice we Wrocławiu. Wspólnie z zespołem otrzymała nominację do nagrody Miesa Van Der Rohe za projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Prezes Oddziału Warszawskiego SARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP i Mazowieckiej Izby Architektów.

Natalia Budnik

Natalia Budnik

Natalia Budnik, strateg dla krajobrazu absolwentka Uniwersytetu Kopenhaskiego i tutor kursu Design by Management na tej uczelni.
Przez 4 lata związana z kopenhaskim biurem projektowym – SLA (strategy / urbanity / landscape). W Polsce współpracuje z biurami architektonicznymi tworząc strategie krajobrazowe i roślinne w różnych skalach. Interesują ją projekty podkreślające fenomeny natury i jej procesy, w kreatywny sposób adoptujące dynamiczny potencjał roślin.

Tomek Rygalik

Tomek Rygalik

Projektant, wykładowca, kurator i doktor sztuki.
Absolwent Pratt Institute w Nowym Jorku i Royal College of Art w Londynie. W 2006 roku założył Studio Rygalik. Współpracuje z wiodącymi polskimi i światowymi markami, m.in. z Moroso, Noti, Comforty, Paged, Ghidini, Cappellini, Profim, Ideal Standard, Siemens, Heineken czy Ikea, a także realizuje wiele projektów dla instytucji kultury. Założył markę TRE Product oraz współtworzy kreatywny kampus SOBOLE.