Organizator:

Polski Klaster Budowlany - dofinansowanie do targów BUDMA

Podziel się

Polski Klaster Budowlany ogłasza nabór przedsiębiorstw z branży budowlanej, które są zainteresowane udziałem w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu w lutym 2022 oraz kolejnych latach (na chwilę obecną do 2023).

Polski Klaster Budowlany

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA to wydarzenie skupiające całą branżę budowlaną. To czas premier rynkowych, nowości technologicznych, zdobywania nowych kontaktów biznesowych i kontraktów warunkujących rozwój. Mając na uwadze krajowy plan szczepień, wszystko wskazuje na to, że jesienią będziemy mogli wrócić do dotychczasowego trybu pracy. Dlatego już dziś warto zaplanować udział w największym tego typu wydarzeniu w kraju.

Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Polskim Klastrem Budowlanym, a Grupą MTP, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na udział w BUDMIE w wysokości do 80%, a dofinansowaniem może zostać objęte:

 • wynajem powierzchni targowej,
 • standardowa lub indywidualna zabudowa targowa, z przyłączami i oczekiwanym oświetleniem,
 • wpis katalogowy i promocja na danych targach,
 • wejściówki, miejsce parkingowe, zaproszenia dla gości.

Poziom dofinansowania w ramach projektu:

 1. do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla mikro lub małych przedsiębiorstw,
 2. do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 3. do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

Z dofinasowania skorzystać mogą m.in. producenci i dystrybutorzy:

 • elementów konstrukcyjnych, ścian i elewacji
 • gotowych systemów zabudowy
 • elementów i systemów prefabrykowanych
 • stolarki budowlanej
 • dachów i osprzętu dekarskiego
 • systemów wykończeniowych
 • chemii budowlanej
 • sprzętu i maszyn budowlanych
 • wyposażenia placu budowy
 • BHP
 • wykonawstwa

a także z sektorów pośrednich, związanych z budownictwem. 

Skontaktuj się z nami bezpośrednio lub wypełnij formularz 'Oferta udziału w targach BUDMA' - w treści wiadomości dopisz "Dofinasowanie PKB". 

Oferta udziału w targach BUDMA Kontakt