Organizator: Grupa MTP

Dlaczego warto?

Podziel się

Zobacz podsumowanie statystyczne targów BUDMA 2019.

Najważniejsze dane statystyczne:

  • 50 000 uczestników z 49 krajów
  • 1000 Wystawców z 30 krajów z całego świata
  • Ponad 100 wydarzeń towarzyszących

 

kto uczestniczyl w targach budma 2019

Największą grupą uczestników bloku targów, tradycyjnie, byli reprezentanci handlu materiałami budowlanymi.

jaka pozycje w firmie zajmuja uczestnicy targow budma 2019

Biorąc pod uwagę profil zawodowy uczestników targów, ich największą grupę stanowi kadra zarządzająca, niezmiennie przez cały okres porównawczy, z niewielkimi zmianami w danej edycji targów.

cala "budowlana Polska" na targach budma 2019

W Poznaniu podczas targów BUDMA spotyka się cała „budowlana Polska”. Rokrocznie targi odwiedzają uczestnicy zainteresowani nowymi trendami i rozwiązaniami w budownictwie z wszystkich szesnastu województw.

Międzynarodowy charakter targów podkreślają zarówno wystawcy (z 30 krajów z całego świata), jak również ich uczestnicy (z 49 krajów z całego świata). Najsilniej reprezentowaną grupą uczestników targów BUDMA 2019 byli Niemcy, na drugim miejscu uplasowała się Ukraina, a „podium” uzupełnili reprezentanci Litwy.

Rokrocznie targi BUDMA notują wzrost uczestników zagranicznych w ogólnej liczbie uczestników wydarzenia. W edycji 2019 wyniósł on około 10%.

Ważnym elementem Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA jest program Hosted Buyers. Do tej pory, z programu zaaranżowanych spotkań kupców z najważniejszych sieci i grup zakupowych materiałów budowlanych z krajów charakteryzujących się najwyższym potencjałem importowym, skorzystało ponad 2500 osób.

Zobacz również - podsumowanie targów BUDMA 2019