Organizator:

Zapraszamy na Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE i Międzynarodową Konwencję Budownictwo Polska-Ukraina podczas Targów BUDMA

Podziel się

Zapraszamy na Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE oraz Międzynarodową Konwencję Budownictwo Polska-Ukraina. Forum odbędzie się 30 stycznia, a Międzynarodowa Konwencja dzień później - 31 stycznia 2023 r. Oba wydarzenia odbędą się w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i będą towarzyszyć Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2023. Kompleksowe podejście, rzetelne dane w każdym z segmentów, głosy ekspertów i kreatorów oraz uczestników rynku sprawiają, że Forum i Konwencja należą do tych spotkań, na których naprawdę warto i trzeba być. Wydarzenia współorganizowane są przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, przy wsparciu merytorycznym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Inwestycje budowlane i budownictwo, w szeroko pojętym obszarze, są szczególnie podatne na koniunkturę rynkową. Uzależnione są od łańcuchów dostaw krajowych i międzynarodowych, sytuacji na rynku pracy, realiów finansowych panujących wśród inwestorów publicznych i prywatnych oraz ich chęci do inwestowania, kosztów pracy, dostępności i kosztów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych oraz wielu innych czynników. Wszystkie te elementy występuję i wpływają w obecnej chwili – i to ze zdwojoną siłą - na realizacje inwestycji i ogólną sytuację budownictwa w Polsce. Do tego dochodzi jeszcze konflikt zbrojny w Ukrainie, który w znacznym stopniu determinuje ogólną sytuację gospodarczą i społeczną.

Ważne pytania - profesjonalne odpowiedzi     

Jaki jest zatem stan inwestycji liniowych i punktowych w zasadniczych obszarach budownictwa, a więc budownictwie mieszkaniowym, drogowym, kolejowym, budownictwie energetycznym, hydrotechnicznym, budownictwie kubaturowym i przemysłowym, w sferze materiałów budowlanych, urządzeń i maszyn? Jakie perturbacje cenowe, kosztowe, logistyczne i dostępności są zagrożeniem dla produkcji i dostaw materiałów budowlanych? Jaki jest stan przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, olbrzymich farm wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz innych spektakularnych inwestycji? Jak długo będzie trwała „zapaść” w budownictwie mieszkaniowym?

Inne istotne pytania dotyczą tego, czy występują poważne zagrożenia realizacji inwestycji w toku i kiedy rusza nowe? Co nas czeka w krótkiej perspektywie i w perspektywie do końca dekady, a więc czy zagrożone są plany strategiczne, a może nawet te krótkoterminowe? Czy mamy lub możemy mieć wpływ na to, co nas czeka w budownictwie oraz infrastrukturze? Jakie zagrożenia niesie w najbliższym okresie trwający konflikt na Ukrainie, ale też i szanse po jego zakończeniu – czy nadzieje polskich firm na udział w odbudowie są nadziejami realnymi, a przede wszystkim czy będą korzystne biznesowo? Jak widać, pytań – często niezwykle istotnych dla powodzenia rozwoju całej polskiej gospodarki – jest wiele.

Wraz z liderami rynku, przedstawicielami struktur rządowych i inwestorów uczestnicy Forum przeanalizują obszary największego ryzyka. Przyjrzą się możliwym rozwiązaniom, wymienią doświadczenia i sformułują kierunki, które być może pozwolą na zminimalizowanie strat i przejście do fazy dalszego rozwoju.

Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina

31 stycznia w Poznań Congress Center odbędzie się Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina. Będzie to pierwsze takie spotkanie w Polsce przeznaczone dla branży budowlanej, a poświęcone wyłącznie problematyce budownictwa w ogólnym planie odbudowy Ukrainy. Jednocześnie będzie to również pierwsze w naszym kraju spotkanie przedstawicieli branży budowlanej z krajów Europy Zachodniej i Skandynawii poświęcone potencjalnej współpracy przy odbudowie Ukrainy.

Celem konwencji jest udzielenie odpowiedzi na wiele pytań związanych z aktualnym stanem współpracy z rynkiem ukraińskim w obszarze budownictwa. Jego uczestnicy będą starali się wskazać, jakie wsparciem rządowe dla polskich firm budowlanych oraz wsparcie finansowe wejścia na rynek ukraiński są w tej chwili niezbędne. Mowa będzie również o niezwykle istotnych kwestiach związanych z ubezpieczeniami i gwarancjami.

Kompleksowo o budownictwie

Programy Forum BUILD4FUTURE oraz Międzynarodowej Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina to kompleksowo potraktowane, najbardziej aktualne dane i informacje o sytuacji na polskim, ukraińskim oraz międzynarodowym rynku budowlanym. To przegląd wyzwań, przed jakimi staje krajowy i europejski sektor budowlany.

Podczas obu wydarzeń Poznań Congress Center gościć będzie znamienitych i doświadczonych ekspertów z dziedzin budownictwa oraz ekonomii, którzy w trakcie dwudniowych prelekcji i debat omawiać będą zagrożenia oraz szanse, jakie pojawiają się przed przedsiębiorstwami budowlanymi w krótkiej i długiej perspektywie.

Program

Program wydarzeń TUTAJ >> 

 

Niezbędne informacje

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE - 30 stycznia 2023 r., od godz. 10.00.

Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina - 31 stycznia 2023 r., od godz. 9.30.

Miejsce Forum i Konwencji: Sala Ziemi, Poznań Congress Center, Poziom 2, Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 

Bilety

Bilety na Forum i Konwencję zakupić można poprzez system TOBILET.pl (prosimy kliknąć poniżej).