Organizator:

Wręczenie nagród laureatom konkursu "Buduj bezpiecznie" organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy

Podziel się

30 stycznia, podczas konferencji otwierającej tegoroczną edycję Targów BUDMA odbędzie się oficjalne wręczenie nagród laureatom etapu krajowego konkursu "Buduj bezpiecznie".

Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, a jego partnerem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie pracodawców – wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy BHP w procesie realizacji obiektów budowlanych. W konkursie doceniane są ponadstandardowe działania poprawiające bezpieczeństwo pracy na konkretnej budowie. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.pip.gov.pl.

Konkurs „Buduj bezpiecznie” jest tylko jednym z działań inspekcji pracy mających na celu upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu eliminacji zagrożeń zawodowych i zapobiegania wypadkom w budownictwie. Oddziaływanie na bezpieczeństwo w tej branży jest jednym z priorytetów w działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”, prowadzonej pod hasłem „SZANUJ ŻYCIE, SIEBIE NIE ODBUDUJESZ”, w całym kraju prowadzone są kontrole weryfikujące poziom bezpieczeństwa i warunki pracy, ale również organizowane są szkolenia na budowach, doradztwo dla pracodawców, promocja najlepszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pracy. Realizację kampanii wspierają działania medialne prowadzone głównie w telewizji, radiu i Internecie.

Zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii: www.bhpnatak.pl.

Zapraszamy Państwa również na konferencję Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczeństwo na każdym poziomie”, która odbędzie się 31 stycznia 2024 r. o godz. 11:00, pawilon nr 5, scena.

Program Konferencji