Organizator:

Trwa kolejna edycja konkursu „Szkice Architektoniczne”

Podziel się

Wciąż można zgłaszać prace do konkursu „Szkice Architektoniczne”, którego organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerami Izba Architektów RP oraz SARP Oddział Poznań. Hasło przewodnie tegorocznej odsłony projektu to: „Do źródeł witalności - czyli woda w architekturze”. Konkurs przeznaczony jest dla studentów kierunków architektonicznych oraz uczniów szkół średnich.

Głównym celem konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich, posługujących się techniką tradycyjną. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „Do źródeł witalności - czyli woda w architekturze”. Prace konkursowe można składać do dnia 9 stycznia 2024 roku bezpośrednio w siedzibie organizatora, tj. Międzynarodowych Targów Poznańskich, lub nadsyłać drogą pocztową. Spośród wszystkich zgłoszonych prac profesjonalne jury wskaże 10 nominowanych, a oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, czyli wybór trzech najlepszych prac, których autorzy otrzymają nagrody finansowe, nastąpi 31 stycznia 2024 roku podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024.

W tym roku w gronie partnerów projektu, zapewniających obsługę merytoryczną i profesjonalne jury, znalazły się Izba Architektów RP oraz SARP (Stowarzyszenie Architektów RP) Oddział Poznań. Z kolei patronem honorowym tegorocznej edycji konkursu jest architekt i malarz Rafał Lisiak.

"Oczekujemy od uczestników konkursu spontanicznego, intuicyjnego zapisu ich własnych emocji, w formie artystycznej wypowiedzi wykorzystującej cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu. Tegoroczne hasło niech będzie możliwie szeroko rozumianą inspiracją. Twórcze, nieoczywiste prace mają unaocznić, jak różnie można rozumieć te słowa. Ważne w tym konkursie jest pokazanie, jak bogaty jest język sztuki, jaka różnorodność tkwi w kreatywnym podejściu do tematu, jaką wartość niesie artystyczna brawura. To co równie istotne, to wskazanie w pracach dbałości o środowisko naturalne, której przejawem może być kreowanie odpowiedzialnej i funkcjonalnej architektury obiektu bądź przestrzeni" – powiedział Bartosz Jarosz, Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Preferowany format prac to arkusz A2 w wersji wzmocnionej (np. tekturą). Przy ocenianiu prac jury weźmie pod uwagę: jej walory wizualne i estetyczne, nowatorstwo oraz wrażliwość wykonanej pracy konkursowej, a także artystyczną wypowiedź, wysmakowaną formalnie i precyzyjnie wystudiowaną. Praca powinna być wykonana techniką tradycyjną (np. ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem czy kredką), a liczba użytych kolorów do jej stworzenie jest dowolna.

 

O KONKURSIE REGULAMIN Konkurs Formularz Zgłoszeniowy