Spotkajmy się na 32. edycji targów BUDMA w Poznaniu!!! 30.01 - 02.02.2024 ->  

Organizator:

Stoisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii na targach BUDMA 2023

Podziel się

Już 31 stycznia startują Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu. Jednym z największych wystawców będzie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a wydarzenie otworzy wiceminister Piotr Uściński.

 

Targi BUDMA są najważniejszym miejscem spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami w Europie.

Tegoroczną edycję wydarzania otworzy odpowiedzialny za budownictwo wiceminister Piotr Uściński, który wystąpi 31 stycznia o godz. 11:00

Stoisko wystawiennicze przygotowanie przez MRiT będzie liczyć przeszło 100 metrów kwadratowych!  Do współpracy zaproszono grono ekspertów, którzy będą do dyspozycji wszystkich odwiedzających targi i odpowiedzą na wszelkie pytania z dziedziny budownictwa.

Na stoisku Ministerstwa Rozwoju i Technologii będą obecne instytucje:

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Urząd Patentowy RP
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Krajowy Zasób Nieruchomości
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Stowarzyszenie buildingSMART Polska
 • NCBR

Eksperci na stoisku odpowiedzą na pytania z następującej tematyki:

 • Zagadnienia prawne (budowlane, geodezyjne, planowanie przestrzenne, termomodernizacja budynków, zamówienia publiczne).
 • Pomoc w prowadzeniu i rozwoju firmy oraz wsparcie finansowe na jej rozwój, w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich.
 • Systemy wsparcia dla eksporterów – jak znaleźć partnera handlowego na rynkach zagranicznych i jak pokonać bariery w rozwoju zagranicznego eksportu.
 • Możliwości pozyskania nowych klientów, rozszerzenia działalności lub pozyskania partnera dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wyzwania dla przedsiębiorstw w świetle perspektywy finansowej 2021-2027.
 • Informacje dla przedsiębiorców w zakresie nowych inwestycji (m.in. ulgi podatkowe na realizacje nowych inwestycji, tereny inwestycyjne) oraz internacjonalizacja (m.in. informacje o rynkach zagranicznych, proeksportowe instrumenty finansowe).
 • Ekologiczne Budownictwo Modułowe, które nie jest już droższe niż budownictwo tradycyjne, jako odpowiedź na wyzwania branży budowlanej, wyzwania klimatyczne oraz problemy demograficzne Polski.
 • Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) – wspieranie budownictwa czynszowego z przystępnymi cenowo lokalami na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności.
 • Finansowe wsparcie na potrzeby poprawy efektywności energetycznej i instalacji OZE w budownictwie wielorodzinnym (Program TERMO).
 • Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne; bezzwrotne wsparcie oraz finansowanie zwrotne mieszkalnictwa - w ramach Instrumentu pożyczkowego Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Wsparcie przedsiębiorców w procesie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
 • Geoportal – aktualna i wiarygodna informacja z rejestrów urzędowych oraz innych źródeł,
 • sprawdzanie urządzeń technicznych na Twoich placach budów w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego.
 • Udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe).
 • Prowadzenie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) i Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB).
 • BIM.

W tym roku Targom BUDMA towarzyszyć będzie szereg merytorycznych spotkań z autorytetami branży budowlanej i architektonicznej. Najważniejszym wydarzeniem jest Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future”, które odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2023 r. 

 

DZIEŃ 1
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
godzina Temat wykładu Zaangażowani
12:00-12:15 Program TERMO - finansowe wsparcie poprawy efektywności energetycznej i instalacji OZE w budownictwie wielorodzinnym MRiT
12:20-12:35 PAIH - wsparcie polskich eksporterów i promocja marki polskiej gospodarki na świecie PAIH
12:40-12:55 Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) GUNB
13:20-13:35 Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) GUNB
14:00-14:15 Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych ITB
14:20-14:35 PAIH - wsparcie polskich eksporterów i promocja marki polskiej gospodarki na świecie PAIH
14:40-14:55 Program TERMO - finansowe wsparcie poprawy efektywności energetycznej i instalacji OZE w budownictwie wielorodzinnym MRiT
15:00-15:15 Planowane zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu zharmonizowanych wyrobów budowlanych MRiT
15:20-15:35 Portal do świata eksportu - Trade.gov.pl PAIH
DZIEŃ 2
środa, 1 lutego 2023 r.
godzina Temat wykładu Zaangażowani
11:00-11:15 Portal do świata eksportu - Trade.gov.pl PAIH
11:20-11:35 Parametry budynków ekologicznych NCBR
11:40-11:55 Bezzwrotne wsparcie mieszkalnictwa BGK
12:00-12:15 Klasyfikacja budowlana CCI – wspólny cyfrowy język buildingSMART Polska
12:20-12:35 Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) GUNB
13:00-13:15 Finansowanie zwrotne mieszkalnictwa BGK
13:20-13:35 Wsparcie UDT na placach budów w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego UDT
13:40-13:55 PARP, Twój partner w biznesie. Wyzwania dla przedsiębiorstw w świetle perspektywy finansowej 2021-2027 PARP
14:00-14:15 Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych  MRiT
14:20-14:35 Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) GUNB
14:40-14:55 Planowane zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu zharmonizowanych wyrobów budowlanych MRiT
15:20-15:35 Obowiązki właściciela lub zarządcy związane z utrzymaniem obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym GUNB
15:40-15:55 Nowoczesne technologie budowlane dla budownictwa mieszkaniowego NCBR
16:00-16:15 Polityka zakupowa państwa – zwiększenie udziału Małych i Średnich Przedsiębiorców w zamówieniach publicznych MRiT
16:20-16:35 PAIH - wsparcie polskich eksporterów i promocja marki polskiej gospodarki na świecie PAIH
DZIEŃ 3
czwartek, 2 lutego 2023 r.
godzina Temat wykładu Zaangażowani
11:00-11:15 Polityka zakupowa państwa – zwiększenie udziału Małych i Średnich Przedsiębiorców w zamówieniach publicznych MRiT
11:20-11:35 Potrzeby budownictwa społecznego i senioralnego NCBR
11:40-11:55 Wsparcie UDT na placach budów w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego UDT
12:00-12:15 PAIH - wsparcie polskich eksporterów i promocja marki polskiej gospodarki na świecie PAIH
12:20-12:35 Termomodernizacje i remonty BGK
13:00-13:15 Klasyfikacja budowlana CCI – wspólny cyfrowy język buildingSMART Polska
13:20-13:35 Finansowanie zwrotne mieszkalnictwa BGK
14:00-14:15 Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych  MRiT
14:20-14:35 Bezzwrotne wsparcie mieszkalnictwa BGK
15:00-15:15 Polityka zakupowa państwa – zwiększenie udziału Małych i Średnich Przedsiębiorców w zamówieniach publicznych MRiT
15:20-15:35 Portal do świata eksportu - Trade.gov.pl PAIH
DZIEŃ 4
piątek, 3 lutego 2023 r.
godzina Temat wykładu Zaangażowani
10:00-10:15 Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych  MRiT
10:30-10:45 Polityka zakupowa państwa – zwiększenie udziału Małych i Średnich Przedsiębiorców w zamówieniach publicznych MRiT

 

 

POBIERZ ULOTKĘ MRiT>>

BROSZURA INFORMACYJNA MRiT>>