Organizator:

RYNEKODPADOW.PL na targach BUDMA 2023

Podziel się

Portal rynekodpadow.pl umożliwia znalezienie odbiorcy odpadów w wybranej lokalizacji. Na platformie dostępna jest również aplikacja BDO manager https://bdomanager.pl, która usprawnia obsługę BDO i umożliwia monitorowanie odpadów w firmie. Funkcjonalności systemów są dostosowane zarówno do małych firm, jak i dużych korporacji budowlanych.

 

RYNEKODPADOW.PL- czym się zajmuje i dlaczego

Serwis rynekodpadow.pl powstał w odpowiedzi na widoczną potrzebę wsparcia procesów gospodarki odpadami w przedsięwzięciach budowlanych. Celem portalu jest dostarczenie narzędzi, które zagwarantują oszczędność czasu, redukcję kosztów oraz przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego, poprzez wsparcie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych.

      

Jaki problem rozwiązuje?

Aby efektywnie zarządzać odpadami w zmiennych warunkach otoczenia i budowy, oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, dobrą praktyką jest sporządzanie planu gospodarki odpadami, który zawiera ocenę jakościową i ilościową odpadów z uwzględnieniem selektywnej ich zbiórki. Kolejny etap stanowi przegląd rynku, celem zdobycia informacji o lokalnych odbiorcach odpadów wraz z pozyskaniem ofert odbioru lub przyjęcia odpadów. Niestety, w praktyce częściej spotykamy zindywidualizowaną ofertę odbioru odpadów niż cenę katalogową. Jest to spowodowane zróżnicowaną jakością odpadów, względami logistycznymi a także stanowi element gry rynkowej. Dodatkowo, informacja o podmiotach świadczących usługi przyjęcia czy odbioru odpadów w danej lokalizacji, nie jest informacją łatwo dostępną. A co więcej przepisy prawa wymagają od wytwórcy odpadów weryfikacji, czy odbiorca posiada stosowne zezwolenia do zagospodarowania danego rodzaju odpadu.

               Znając problemy branży budowlanej w zakresie gospodarowania odpadami budowlanymi, zaprojektowany został serwis RYNEKODPADOW.PL gdzie dostępne są narzędzia, gwarantujące oszczędność czasu, redukcję kosztów a także umożliwiające monitorowanie stanu gospodarki w przedsiębiorstwie posiadającym rozproszoną strukturę oddziałów. Do głównych funkcjonalności serwisu należą:

  • Baza odbiorców odpadów z podziałem na kody odpadu, uwzględnieniem lokalizacji oraz z informacją o posiadanych decyzjach na zagospodarowanie odpadów. W tej sekcji odbiorcy odpadów mogą dodatkowo zamieścić informację o sposobie zagospodarowania odpadów (odzysk/unieszkodliwienie).

 

  • rynek odpadów budowlanych – moduł ten umożliwia zamieszczenie informacji o posiadanych odpadach do odbioru. W ogłoszeniu można dodać informację o parametrach oraz zanieczyszczeniach odpadów, preferencjach w ich zagospodarowaniu czy wymaganiach logistycznych ich odbioru.

 

  • zbiór ofert kontenerowego wywozu odpadów - serwis wyszukuje podmioty, które świadczą usługę odbioru odpadów w danej lokalizacji.

 

  • aplikacja usprawniająca obsługę BDO (bdomanager.pl), dedykowana branży budowlanej

 

  • raporty do monitorowania gospodarki odpadami w całej firmie

 

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2023.

Stoisko: 105

Pawilon: 5