Spotkajmy się na 32. edycji targów BUDMA w Poznaniu!!! 30.01 - 02.02.2024 ->  

Organizator:

Poznaj program Forum BUILD4FUTURE i Międzynarodowej Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina

Podziel się

Dzień 1, poniedziałek 30 stycznia 2023 r. - Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE. Dzień 2, wtorek 31 stycznia 2023 r. - Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina. Sala Ziemi, Poznań Congress Center, Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Dzień 1, poniedziałek 30 stycznia 2023 r.
Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE 

    8.30 –       10.00

 

Rejestracja gości i uczestników oraz poranna kawa  

    10.00 –      10.15

 

Oficjalne otwarcie Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE 2023

 

- Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

- Tomasz Kobierski, Prezes Grupy MTP

Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii (TBC)

 

    10.15 –      11.00

 

Debata wprowadzająca

Czy grozi nam upadek polskiego budownictwa - ogólna sytuacja makroekonomiczna oraz ocena sytuacji w segmencie budownictwa i infrastruktury

Perspektywy makroekonomiczne gospodarki polskiej i polskiego budownictwa. Rynek budowlany 2023 i prognozy na najbliższe lata - kluczowe projekcje i prognozowane zmiany, najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji w budownictwie. Czy rosnące koszty pracy i wytwarzania spowodują wzrost liczby upadłości? Czy kryzys zahamuje rozwój nowych technologii w budownictwie? Jak postępować w tych dynamicznych czasach?

 

Moderator:

Konrad Wyrwas - Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Paneliści: 

Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego

Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych

 

   11.00 –       12.30

 

Panel 1

Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz rynek materiałów budowlanych w dobie kryzysu

Jak długo może potrwać kryzys w tym obszarze? Czy i kiedy powróci wysoki poziom inwestycji w segmencie mieszkaniowym i przemysłowym? Czy pojawią się i rozwiną nowe technologie dla budownictwa? Jakie są szanse na powrót do normalności i przejście ponownie do okresu prosperity? Czy i kiedy produkcja materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych powróci do właściwego poziomu? Czy koszty produkcji się ustabilizują, a może nawet zaczną spadać? Jakie zagrożenia wiążą się z rynkiem pracy?

Wprowadzenie:

Prezentacja badań i analiz sytuacji bieżącej i perspektyw - Szymon Jungiewicz, Construction Business Unit Director, PMR Ltd. Sp. z o.o.

 

Moderator:

Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający, Wspólnik w Kancelarii Drawbridge Olczak i Wspólnicy

Paneliści:

- Anna Karyś-Sosińska, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Członek Zarządu Budimex SA (TBC)

- Grzegorz Kiełpsz, Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (TBC)

- Marcin Hutyra, Wiceprezes Wykonawczy ds. Budownictwa Ogólnego Skanska w Europie Środkowej (TBC)

- Marcin M. Kruk, Dyrektor, Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

- Wojciech Caruk, Prezes Zarządu, PFR Nieruchomości

 

    12.30 –      12.45

 

Przerwa kawowa

 

    12.45 –      14.15

 

Panel 2

Największe inwestycje infrastrukturalne 2023-2030 – szanse i zagrożenia

Czy duże projekty infrastrukturalne pomogą w przejściu okresu kryzysowego w szeroko pojętym obszarze budownictwa? Czy będą środki na ich realizację?  Które przedsięwzięcia mają szanse na realizację, a które mogą być wstrzymane? Czy powrócą do normalności poprzerywane łańcuchy dostaw materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do sprawnego realizowania dużych inwestycji? Jakie są koncepcje uniknięcia poważnych perturbacji i ponownego wejścia na ścieżkę wzrostu?

Wprowadzenie:

Analiza sytuacji bieżącej i prognozy - Szymon Jungiewicz, Construction Business Unit Director, PMR Ltd. Sp. z o.o.

 

Moderator:

Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Paneliści:

Mikołaj Wild, Prezes Zarządu Centralny Port Komunikacyjny (TBC)

Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu Westinghouse Electric Poland (TBC)

- Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA 

Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad GDDKIA

- Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska (TBC)

 

    14.15 –      15.00

Przerwa na lunch

 

    15.00 -      16.45

 

Panel 3

Ekonomia i finanse polskiego budownictwa w obliczu kryzysu

Pieniądze na inwestycje – inflacja, polityka klimatyczna sektora finansów. Czy będą pieniądze publiczne na inwestycje infrastrukturalne i pieniądze prywatnych inwestorów na budownictwo kubaturowe – mieszkaniowe i przemysłowe? Jaka będzie polityka kredytowa i ubezpieczeniowa banków i firm ubezpieczeniowych w 2023 roku i latach kolejnych?

 

Moderator:

Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający, Wspólnik w Kancelarii Drawbridge Olczak i Wspólnicy

Paneliści:

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE SA

Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego

Krzysztof PietraszkiewiczPrezes Związku Banków Polskich

Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista PZPB, wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego

Piotr Bienias, Wiceprezes Zarządu, Mota Engil Central Europe

 

Dzień 2, wtorek 31 stycznia 2023 r. 
Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina

    9.00 –        9.30

Rejestracja gości i uczestników oraz poranna kawa  

 

    9.30 –       10.00

Otwarcie Międzynarodowej Konwencji Budownictwo Polska - Ukraina

- Wasyl Zwarycz, Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej (TBC)

- Piotr Dardziński, Prezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz

- Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

- Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (TBC)

 

    10.00 –      11.30

Debata wprowadzająca

Ukraina - sytuacja ekonomiczna kraju i ocena sytuacji w  budownictwie
i infrastrukturze. Projekcje rozwoju sytuacji.

 

Moderator:

Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Paneliści:

Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych

Marek Budzisz, ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu, analityk, publicysta 

- Adrian Furgalski, Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., ekspert rynku infrastruktury

- Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy (TBC)

 

    11.30 –      11.45

Przerwa kawowa

 

    11.45 –      13.15

 

Panel 1

Koncepcje odbudowy Ukrainy i udziału polskiego sektora budowlanego

Forum praktycznych doświadczeń funkcjonowania budownictwa w Ukrainie – doświadczenia polskich firm

 

Paneliści:

- Szymon Waszczyn, Dyrektor Generalny, Bolix Ukraine sp. z o.o.

- Mariusz Andreczko, CFO, Barlinek SA (TBC)

- Yaroslav Romanchuk, Partner Zarządzający, EUCON, Przewodniczący Zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu w Polsce

- Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie

- Roman Babak, Prezes Zarządu TB Group, sekretarz Konwentu Budowlanego Polska–Ukraina

- Przedstawiciel organizacji budowlanej w Ukrainie (TBC)

 

    13.15 –      14.00

Przerwa na lunch

 

    14.00 –      15.30

 

Panel 2

Nowoczesne technologie oraz eksport polskich usług i materiałów budowlanych

 

Moderator:

Jerzy Karwelis, Kierownik Działu Relacji z Partnerami Strategicznymi, Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Paneliści:

- Konrad Szczęsny, Manager ds. budownictwa, infrastruktury i rynku nieruchomości, Invest Stockholm

- dr inż. Krzysztof Kaczorek, Pełnomocnik Dziekana, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

- dr hab. Inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Sieć Badawcza Łukasiewicz

- dr hab. Inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej

 

    15.30 –      15.45

Przerwa kawowa

 

    15.45 –      17.15

Panel 3

Finansowanie inwestycji oraz finansowanie i ubezpieczanie realizacji procesów budowlanych w odbudowie Ukrainy

 

Moderator:

Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający, Wspólnik w Kancelarii Drawbridge Olczak i Wspólnicy

Paneliści:

- Katarzyna Kowalska, Wiceprezes Zarządu KUKE SA

- Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego

- Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Kongresu Budownictwa Polskiego, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA

- Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista PZPB, wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego

- Wojciech Tarasiuk, Wiceprezes Zarządu, Kredobank Ukraina

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie

KUP BILET NA