Spotkajmy się na 32. edycji targów BUDMA w Poznaniu!!! 30.01 - 02.02.2024 ->  

Organizator:

Polskie Domy Drewniane S.A. wystawcą na targach BUDMA 2023

Podziel się

Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD) jest firmą deweloperską budującą energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach drewnianych z wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłu drzewnego i budowlanego oraz bazy surowcowej.

 

Spółka powołana została przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściciel 99,58% akcji Spółki) oraz Banku Ochrony Środowiska (właściciel 0,42% akcji Spółki).

Podstawową działalnością PDD jest budowanie budynków wielorodzinnych i osiedli domów jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż na rynku komercyjnym oraz w systemie preferencyjnym. Ponadto, spółka buduje mieszkania pod wynajem i wynajem z opcją dojścia do własności.

Polskie Domy Drewniane

Firma przyjęła założenie, że budynki budowane przez PDD będą spełniać wysokie standardy związane z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, uwzględniające:

  • Wysoki stopień wykorzystania surowców naturalnych
  • Bardzo niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną niezbędną do utrzymania budynku
  • Komplementarne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • Optymalizację i standaryzację procesów związanych z budową i utrzymaniem nowopowstających budynków

Nadrzędnym celem Spółki jest budowa mieszkań trwałych, zdrowych, ekologicznych i energooszczędnych, a tym samym tanich w utrzymaniu. Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków oraz współtworzenie i rozwijanie polskiego przemysłu drzewnego i budowlanego. Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów z obszarów: budownictwa, technologii drewna i zarządzania nieruchomościami.

 

Budowa domów w technologii drewnianej
Budynki drewniane mogą być budowane w różnych konstrukcjach.  Obecnie, najbardziej popularną i opłacalną technologią do wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych są konstrukcje szkieletowe, prefabrykowane.  

Konstrukcja szkieletowa
Drewniane budownictwo szkieletowe polega na zbudowaniu drewnianego szkieletu pełniącego rolę konstrukcyjną. Przygotowywany jest  z drewna litego lub modyfikowanego. Prawidłowo przygotowany szkielet pozwala na zachowanie odpowiedniej sztywności konstrukcji, tak aby była  w stanie przenosić obciążenia np. dachu czy kolejnej kondygnacji. Następnie, szkielet zostaje wypełniony materiałami paroizolacyjnymi, izolacyjną cieplną oraz wiatroizolacją. Tak powstała ściana cechuje się: wysoką ognioodpornością, dźwiękochłonnością i odpowiednią przewodnością cieplną, która efektywnie wpływa m.in. na energooszczędność budynku.

Budynki prefabrykowane
Współczesne technologie drewniane, wykorzystywane w budownictwie, są bardzo zaawansowane i umożliwiają, w zależności od rozmiarów i zastosowanej technologii (np. prefabrykaty, moduły), zbudowanie budynku w stanie surowym, nawet w ciągu kilku dni. W tym celu stosuje się prefabrykację. Przygotowywane w fabryce, gotowe elementy ścienne i stropowe, w formie pojedynczych paneli, wyposażonych w okna i drzwi zewnętrzne dowożone są na plac budowy i tam składane.

Budownictwo modułowe jest  wyższym stopniem prefabrykacji. Gotowe budynki lub ich części zwożone są na budowę, dzięki czemu czas budowy skracany jest do minimum.

 

Poznaj ofertę pracowni architektonicznej PDD

Dział Projektowo-Architektoniczny Biura Inwestycji Polskich Domów Drewnianych świadczy usługi w zakresie projektowania i realizacji nowoczesnych energooszczędnych obiektów budowlanych. Specjalizuje się w obiektach o konstrukcji drewnianej (np. szkieletowej, modułowej, monolitycznej czy CLT), jak również w technologiach ścian zewnętrznych energooszczędnych murowanych (np. z betonu komórkowego, keramzytobetonu czy materiałów ceramicznych).

 

Zespół specjalistów PDD jest w stanie pomóc przy realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od przygotowania analizy chłonności terenu, poprzez projekt o pozwolenie na budowę aż do przygotowania przetargu i realizację inwestycji.

Zakres działalności obejmuje:
a. Analizy chłonności terenu;
b. Projekty koncepcyjne;
c. Projekty architektoniczno-budowlane;
d. Projekty wykonawcze.
Dodatkowy zakres działalności:
a. Tworzenie wizualizacji architektonicznych;
b. Tworzenie modeli BIM;
c. Wsparcie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych;
d. Doradztwo techniczne;
e. Nadzór autorski.

Więcej: https://pddsa.com.pl/projektowanie