Organizator:

Panel Krajowego Zasobu Nieruchomości na targach BUDMA 2023

Podziel się

"Budownictwo społeczne szansą na własne mieszkanie w czasach kryzysu" to tytuł panelu, którego organizatorami są Krajowy Zasób Nieruchomości oraz Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Wydarzenie odbędzie się pierwszego dnia targów BUDMA - 31 stycznia 2023, w godz. 14.00-15.00 w Sali Niebieskiej/ Hol Wschodni.

Obecne, bardzo trudne czasy kryzysu popandemicznego, spotęgowanego „putinflacją”    i wojną na Ukrainie, tylko pogłębiły istniejący od lat deficyt mieszkaniowy. W tej sytuacji szybko pogarsza się zdolność kredytowa Polaków, która w ciągu roku spadła aż o 70%. Lawinowo rośnie liczba osób, których nie stać na kredyt hipoteczny, jednak wciąż posiadają zdolność do terminowego opłacania czynszu.  Czy budownictwo społeczne jest dla nich jedyną nadzieją na spełnienie marzenia o własnym mieszkaniu? Czy rządowy program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ma szansę wypełnić lukę na rynku nieruchomości? Kto na nim skorzysta?

 

Budownictwo społeczne szansą na własne mieszkanie w czasach kryzysu.

Wtorek, 31 stycznia 2023, godz. 14.00-15.00, Hol Wschodni, Sala Niebieska

 

Prelegenci:

  • Arkadiusz Urban, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości
  • Robert Dzierzgwa, Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Arkadiusz Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
  • Arkadiusz Stasica, Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Wielkopolska

 

Moderator: Anna Grabowska, dziennikarka Polskiego Radia 24

Arkadiusz Urban – absolwent historii i studiów MBA z dużym doświadczeniem zawodowym w administracji rządowej, samorządowej oraz w biznesie sektora prywatnego, między innymi jako doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dyrektor w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych - Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, a także burmistrz warszawskiej Pragi. Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Dyrektor Ds. Inwestycji w największej firmie deweloperskiej J.W.Construction S.A., doradca prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego i członek Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Ponadto, w wielu Radach Nadzorczych m.in. RUCH” S.A., PeBeKa, „ORBIS” Travel S.A., KUKE S.A. i KZN. Obecnie Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Robert Dzierzgwa - absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Zarządzanie oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, gdzie specjalizował się w zagadnieniach integracji europejskiej oraz finansów. Specjalista w dziedzinie ekonomii, finansów, analiz makroekonomicznych, polityki rozwoju oraz regionalnej. Był dyrektorem Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Odpowiadał między innymi za średniookresową strategię rozwoju kraju – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktualizację Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, negocjacje i programowanie przyszłej perspektywy finansowej UE 2021-2027, a także koordynację strategiczną Umowy Partnerstwa i krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wcześniej w resorcie rozwoju kierował Wydziałem Analiz Społeczno-Gospodarczych i Terytorialnych. Stworzył m.in. Krajowe i Regionalne Obserwatoria Terytorialne czyli jednostki badawcze na potrzeby prowadzenia skutecznej polityki rozwoju, zbudowania spójnego systemu analityczno-monitoringowego oraz merytorycznego wsparcia w procesach decyzyjnych na wszystkich poziomach zarządzania. Współautor i/lub koordynator merytoryczny wielu opracowań, w tym m.in.: Przegląd regionalny Polski 2016, 2015, 2014, 2013, MR; Raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, MR, 2016; Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, MIiR, kwiecień 2014; Polska. Raport strategiczny 2012, MRR, grudzień 2012. Obecnie pełni fukcję Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w  Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Arkadiusz Ptak - absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. W 2005 roku doktoryzował się, zaś od 2017 roku jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od 2006 do 2018 r. był zastępcą burmistrza Pleszewa. Od 2018 roku jest burmistrzem Pleszewa. Członek Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.Oprócz pracy zawodowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie pracownik naukowy – m.in. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Obecnie związany naukowo z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie zasiada również w Radzie Naukowej Instytutu. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Arkadiusz Stasica -  ukończył organizacje i zarządzanie w budownictwie na Politechnice Wrocławskiej, a także analizę ekonomiczną i controlling na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych jak i w zarządzaniu nimi.. Pracował na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w Wojskowym Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wielkopolska sp. z o.o. Od marca 2022 roku Prezes Zarządu spółki SIM KZN Wielkopolska.

Anna Grabowska - prawnik, mediator, dziennikarka, od wielu lat specjalizująca się w tematyce społeczno-gospodarczej. Autorka książek o tematyce podatkowej, związanej z rynkiem pracy, zatrudnieniem Polaków za granicą oraz dialogiem społecznym. Współautorka ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ekspertka RDS. W Polskim Radiu 24 prowadzi audycję Gospodarczy Temat Dnia.