Organizator:

Panel dyskusyjny Polskiej Izby Budownictwa na Targach BUDMA

Podziel się

30 stycznia 2024, podczas Targów BUDMA odbędzie się panel dyskusyjny organizowany przez Polską Izbę Budownictwa. Podjęte zagadnienia będą związane z termomodernizacją i możliwościami jej finansowania.

PROGRAM WYDARZENIA

Godz. 14:00-17:00, Pawilon 3A, Scena Główna

Kompleksowa termomodernizacja - jak branża budowlana wspiera program "Czyste powietrze"?

Prelegenci:

 • Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Janusz Komurkiewicz – Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi
 • Paweł Lachman – Koordynator Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej
 • Szymon Firlag - Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska (TBC)
 • Przedstawiciel Banku Światowego (TBC)

Zagadnienia:

Jaka jest rola organizacji branżowych i firm w prawidłowym promowaniu programów wsparcia termomodernizacji?

Przykłady skutecznych działań w promocji kompleksowej termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Co się zmieniło w programie „Czyste Powietrze” w efekcie współpracy branży z obszaru techniki budynkowej z NFOŚiGW?

Jakie są największe wyzwania dla branży w zakresie wsparcia kompleksowej termomodernizacji na 2024 rok?

Setki miliardów złotych na termomodernizację budynków, źródła finansowania, nowa perspektywa unijna (KPO, Social Climate Fund, ETS II)

Prelegenci:

 • Jacek Tomczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 • Izabela Zygmunt – Specjalistka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie
 • Ludomir Duda - Doktor nauk chemicznych, termodynamik, pionier budownictwa ekologicznego, założyciel i pierwszy prezes Fundacji Poszanowania Energii oraz Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Wiceprezes Polskiego Klubu Kogeneracji
 • Dariusz Koc - Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej - Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 • Aleksander Śniegocki – Prezes, Kierownik ds. analiz ekonomicznych - Instytut Reform

Zagadnienia:

Polska ma dostęp do największych w historii transferów pieniężnych na cele termomodernizacyjne, co stanowi wielką szansę na transformację tkanki mieszkaniowej, zmniejszenie zależności kraju od importu paliw, umocnienie pozycji Polski jako eksportera materiałów budowlanych, redukcję ubóstwa energetycznego oraz spełnienie wymagań porozumień klimatycznych. Jakie są związane z tym możliwości, wyzwania i zagrożenia?

Organizator: Polska Izba Budownictwa