Organizator:

Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy "BUDOWA. STOP WYPADKOM! KOORDYNATOR DO SPRAW BHP FUNDAMENTEM BEZPIECZNEJ BUDOWY" na targach BUDMA 2023!

Podziel się

Państwowa Inspekcja Pracy w latach 2022-2024 prowadzi kampanię prewencyjno-kontrolną pn. „Budowa. STOP wypadkom!”. Jej celem jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych występujących przy wykonywaniu prac budowlanych. Kampania, której główne hasło brzmi: „SZANUJ ŻYCIE, SIEBIE NIE ODBUDUJESZ”, skierowana jest do pracodawców, pracowników i przedstawicieli służby bhp.

 

Budownictwo od lat należy do branż o wysokich wskaźnikach wypadkowych. Częściej niż
w pozostałych działach gospodarki są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Kontrole prac budowlanych potwierdzają wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania i wymuszają zaplanowanie oraz przeprowadzenie zintensyfikowanej kampanii na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych.

Wszystkie przedsięwzięcia kontrolne i prewencyjne, skierowane do przedstawicieli sektora budowlanego, to część szerszej strategii działań Państwowej Inspekcji Pracy. W całym kraju prowadzane są nie tylko kontrole weryfikujące poziom bezpieczeństwa i warunki pracy, ale również: szkolenia na budowach, doradztwo dla pracodawców, promocja najlepszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pracy. Ponadto dystrybuowane są materiały do samokształcenia, adresowane do przedstawicieli branży budowlanej.

Ograniczanie skali zagrożeń wypadkowych na polskich budowach jest jednym z najważniejszych zadań, na których od lat koncentruje swoje działania inspekcja pracy. Dlatego w ramach kampanii w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 10:00, w Sali Niebieskiej, (Pawilon 3, Hol wschodni, II piętro) Targów BUDMA odbędzie się konferencja Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Budowa. STOP wypadkom! – koordynator ds. bhp fundamentem bezpiecznej budowy”. Zaprezentowane będą doświadczenia z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie oraz podsumowanie realizacji pierwszego roku trzyletniej kampanii społecznej. Podczas konferencji prelegenci omówią takie zagadnienia jak: rola koordynatora bhp na budowie, główne przyczyny wypadków przy pracy w sektorze budownictwa, dobre praktyki w zakresie koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na placu budowy.

Na konferencji wręczone zostaną też nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pn. „Buduj bezpiecznie”, którego partnerem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Konkurs to jedno z działań inspekcji pracy, mające na celu upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu eliminacji zagrożeń zawodowych i zapobiegania wypadkom w budownictwie. Jego głównym założeniem jest promowanie pracodawców, wykonawców robót budowalnych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowalnych.

 

 

Więcej informacji o kampanii prewencyjno-kontrolnej PIP znajduje się na stronie: www.bhpnatak.pl