Organizator:

Konferencja naukowo-techniczna na targach BUDMA 2024

Podziel się

W dniach 31 stycznia - 1 lutego 2024 r., podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024, odbędzie się  III Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych.

III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH

której tematem w tym roku będą:

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW I OCENA RYZYKA W INŻYNIERII POŻAROWEJ

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski,

Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej,

Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej

Partnerzy strategiczni:

Grupa MTP,

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

 Termin:

31 stycznia - 1 lutego 2024 r.

Miejsce:

Poznań Congress Center, sala 1 F na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań, ul. Głogowska 14

Adresaci:

 • architekci, projektanci, konstruktorzy i wykonawcy, firmy związane z bezpieczeństwem pożarowym, ubezpieczyciele,
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • rzeczoznawcy budowlani
 • strażacy PSP, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
 • pracownicy naukowi, studenci kierunków budownictwo, architektura, inżynieria środowiska i bezpieczeństwo pożarowe.

Program konferencji:

DZIEŃ I – 31 STYCZNIA 2024 r., GODZ. 11.00-16.00:

 1. Odstępstwa, procedury, ekspertyzy techniczne – bryg. mgr inż. Karol Mojski, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 2. Aby konstrukcja zachowała nośność przez określony czas – prof. dr hab. inż. Robert Kowalski, Politechnika Warszawska
 3. Rozwiązania zamienne w budynkach zabytkowych – mgr inż. Piotr Smardz, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 4. Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego – rola projektanta i rzeczoznawcy – inż. Jacek Podyma, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 5. Analiza pracy konstrukcji w pożarze jako element ekspertyzy technicznej –  mgr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska
 6. Odstępstwa od projektu budowlanego. Rodzaje odstępstw oraz przykłady nieprawidłowości w ich kwalifikacji – mgr inż. Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, mgr Anna Zakrzyńska, kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli PINB dla Miasta Poznania

DZIEŃ II – 1 LUTEGO 2024 r., GODZ. 11.00-16.00:

 1. Symulacje pożarów jako narzędzie inżynierii pożarowej – możliwości, ograniczenia i wyzwania – dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB
 2. Ocena ryzyka w inżynierii pożarowej – st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta, Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 3. Zagadnienia dotyczące formalizacji i oceny ryzyka: aktywne systemy ppoż. w projektach inwestycyjnych – mgr inż. Tomasz Wiśniewski, biegły sądowy w dziedzinie pożarnictwa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, mgr inż. Jan Miodek, biegły z zakresu analityki dowodowej w zakresie techniczno-prawnym procesów inwestycyjnych
 4. Zastosowanie monitoringu rozproszonego opraw oświetlenia awaryjnego w oparciu o system wizualizacji ELVIS – mgr Maciej Nowacki – TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
 5. Instalacja fotowoltaiczna - nowe ryzyko dla budynku?  –  mgr inż. Monika Hyjek, SITP
 1. Budynki użyteczności publicznej o konstrukcji szkieletowej drewnianej, a ich bezpieczeństwo pożarowe mgr inż. Marcin Paczyński – STEICO CEE Sp. z o.o.
 2. Instalacja sygnalizacji pożarowej i integracja urządzeń przeciwpożarowych jako rozwiązania zamienne – wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów  – mgr inż. Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP

Konferencja płatna. Uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatny bilet wejściowy na targi BUDMA.

Warunki uczestnictwa i formularz rejestracyjny na stronie  www.sitp.poznan.pl