Organizator:

III Konferencja naukowo-techniczna "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych"

Podziel się

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024, odbędzie się III Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych. Tematem konferencji w tym roku będą „Odstępstwa od przepisów i ocena ryzyka w inżynierii pożarowej”.

PLAN WYDARZENIA

31 stycznia 2024, godz. 11:00-16:00

Poznań Congress Center, sala 1.G

Odstępstwa, procedury, ekspertyzy techniczne bryg. mgr inż. Karol Mojski, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Aby konstrukcja zachowała nośność przez określony czas – prof. dr hab. inż. Robert Kowalski, Politechnika Warszawska

Rozwiązania zamienne w budynkach zabytkowych – mgr inż. Piotr Smardz, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP

Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego – rola projektanta i rzeczoznawcy – inż. Jacek Podyma, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP

Analiza pracy konstrukcji w pożarze jako element ekspertyzy technicznej –  mgr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska

Odstępstwa od projektu budowlanego. Rodzaje odstępstw oraz przykłady nieprawidłowości w ich kwalifikacji – mgr inż. Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, mgr Anna Zakrzyńska, kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli PINB dla Miasta Poznania

 

01 lutego 2024, godz. 11:00-16:00

Poznań Congress Center, sala 1.G

Symulacje pożarów jako narzędzie inżynierii pożarowej – możliwości, ograniczenia i wyzwania – dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB

Ocena ryzyka w inżynierii pożarowej  st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta, Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Zagadnienia dotyczące formalizacji i oceny ryzyka: aktywne systemy ppoż. w projektach inwestycyjnych – mgr inż. Tomasz Wiśniewski, biegły sądowy w dziedzinie pożarnictwa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, mgr inż. Jan Miodek, biegły z zakresu analityki dowodowej w zakresie techniczno-prawnym procesów inwestycyjnych

Zastosowanie monitoringu rozproszonego opraw oświetlenia awaryjnego w oparciu o system wizualizacji ELVIS – mgr Maciej Nowacki – TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Instalacja fotowoltaiczna - nowe ryzyko dla budynku?    mgr inż. Monika Hyjek, SITP

Budynki użyteczności publicznej o konstrukcji szkieletowej drewnianej, a ich bezpieczeństwo pożarowe - mgr inż. Marcin Paczyński – STEICO CEE Sp. z o.o.

Instalacja sygnalizacji pożarowej i integracja urządzeń przeciwpożarowych jako rozwiązania zamienne – wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów  – mgr inż. Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Wielkopolski, Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej,

Instytut Analiz Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej

Zgłoszenie udziału w konferencji poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.sitp.poznan.pl