BUDMA 2025! OD ŚRODY DO SOBOTY 12-15 LUTEGO 2025!  

Organizator:

II Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina

Podziel się

Już 8 kwietnia spotkamy się podczas II edycji Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina, która będzie kontynuacją dyskusji nad szansami i zagrożeniami dla polskich firm planujących uczestnictwo w odbudowie powojennej Ukrainy.

Konwencja odbędzie się po dwóch istotnych spotkaniach Rządu Polski i Ukrainy: pierwsze to posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej z dn. 11 marca, drugie - z 28 marca spotkanie liderów rządowych obu państw.

Oznacza to, że II Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina będzie miejscem pierwszej dużej, plenarnej analizy postanowień podjętych podczas spotkań na najwyższym szczeblu. Bez politycznej poprawności będziemy rozmawiać o nowych ramach współpracy, krótko- i średnioterminowych szansach i realnych zagrożeniach dla polskich firm poszukujących przestrzeni na rynku ukraińskim.

Omówimy aktualne zagadnienia prawne, problemy wynikające z braku transparentności oraz ogólnej sytuacji społeczno-ekonomiczno-politycznej na Ukrainie. Przedstawimy zasady funkcjonowania ukraińskiego rynku inwestycji i ich realizacji, problematykę rynku pracy, zasobów materiałowych i maszynowych, etc.

W Konwencji wezmą udział eksperci ekonomiczni, doradcy biznesowi w Polsce i Ukrainie, przedstawiciele strony rządowej i samorządowej Ukrainy, firmy i organizacje z Ukrainy oraz polskie instytucje i agendy rządowe wspierające udział Polski w odbudowie Ukrainy.

Zapraszamy na to tak istotne dla polskiego biznesu wydarzenie, podczas którego najnowsze obiektywne analizy i opracowania będą doskonałym tłem do networkingu i nowych relacji biznesowych.

Zgłoszenia i bilety Więcej informacji

Organizatorzy:

  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa Polskiego
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
  • Grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie

Partnerzy:

  • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie