BUDMA 2025! OD ŚRODY DO SOBOTY 12-15 LUTEGO 2025!  

Organizator:

II edycja Konferencji Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych na BUDMA 2023

Podziel się

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konferencji Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, która odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2023 roku w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023, w sali 1 F Poznań Congress Center.

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

KONFERENCJA ZOSTAŁA OBJĘTA HONOROWYM PATRONATEM REKTORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.

Konferencja stanowi forum do dyskusji i wymiany doświadczeń dla projektantów, wykonawców, konstruktorów, architektów, strażaków PSP, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, pracowników naukowych oraz firm związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.

 

DZIEŃ 1 (1 lutego 2023) godz. 11.00 – 15.30

Zmiany w Eurokodach – projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

 • Zmiany w zakresie określania oddziaływania pożaru w nowelizacji Eurokodu 1 (dr inż. Michał Malendowski, Politechnika Poznańska)
 • Nowelizacja EN 1992-1-2 – Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe (mgr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska)
 • Nowe procedury projektowania elementów stalowych o przekrojach klasy 4 w pożarze wg nowelizacji Eurokodu 3 (mgr inż. Michalina Lewandowska, absolwentka Politechniki Poznańskiej)
 • Bezpieczeńśtwo pożarowe konstrukcji drewnianych – przewagi i ograniczenia w świetle nowych trendów w budownictwie (dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej)
 • Nowa odporność ogniowa ścian murowanych wg Eurokodu 6 (dr inż. Piotr Turkowski, Instytut Techniki Budowlanej)

 

DZIEŃ 2 (2 lutego 2023) godz. 11.00 – 15.30

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych

 • Zmiany w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych –
  ( bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski, dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej)
 • Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich – bezpieczeństwo pożarowe wg wytycznych DAFA (mgr inż. Monika Hyjek, mgr inż. Krzysztof Bagiński, Stowarzyszenie DAFA)
 • Bramy przeciwpożarowe – Urządzenia kontrolne i zabezpieczające. Drzwi ewakuacyjne w bramie z kontrolą dostępu (dr inż. Zenon Małkowski, Ekspert techniczny – Małkowski-Martech S.A.)
 • Wpływ zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania (mgr inż. Łukasz Ostapiuk, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, Stowarzyszenie DAFA)
 • Nowatorskie podejście do oświetlenia drogi ewakuacji zgodnie z normą PN-EN 1838: 2013
 • Deklaracje właściwości użytkowych jako kluczowe dokumenty w procesie wprowadzania wyrobów do ochrony przeciwpożarowej do obrotu (mgr inż. Justyna Beczkowicz, mgr inż. Edyta Staniszewska-Chlebowska, Instytut Techniki Budowlanej)
 • Odpowiedzialność w budownictwie – aspekty prawne (mgr inż. Jan Miodek, analityk procesów budowlanych, projektant)

 

Więcej informacji i rejestracja na stronie:

  https://www.sitp.poznan.pl/articles/konferencja-naukowo-techniczna-na-targach-budma-2023/