Organizator:

Grupa MTP partnerem głównym XII Kongresu Stolarki Polskiej

Podziel się

Grupa MTP, która współpracuje ze Związkiem POiD od wielu lat, wzajemnie wspierając się przy realizacji różnorodnych projektów na rzecz rozwoju branży, dołączyła do grona partnerów głównych XII Kongresu Stolarki Polskiej.

Organizowany przez Związek POiD, Kongres Stolarki Polskiej jest najważniejszym wydarzeniem dedykowanym polskiej branży stolarki budowlanej. Co roku przyciąga ponad 300 uczestników – właścicieli i przedstawicieli kadry zarządzającej firm z sektora stolarki budowlanej, reprezentantów świata, biznesu, nauki i polityki oraz liczne grono dziennikarzy.

Do grona partnerów głównych Kongresu dołączyła Grupa MTP, która już od 1921 roku integruje przedsiębiorców z całego świata i wspiera rozwój polskich marek na rynkach zagranicznych. Przez lata była „polskim oknem na świat” i kojarzyła się głównie z organizacją targów. Spektrum jej działalności jest dzisiaj o wiele szersze: poza uznanymi w świecie biznesowymi imprezami targowymi organizuje także międzynarodowe kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne i sportowe. Dzięki swojej infrastrukturze i doświadczeniu w przygotowywaniu wydarzeń B2B oraz rozrywkowych na dużą skalę, może zrealizować niemal każdy event od „a” do „zet”.

W branży stolarki budowlanej Grupa MTP znana jest przede wszystkim z organizacji należących do europejskiej czołówki spotkań sektora budowlanego, czyli Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA. W cyklu dwuletnim, wraz z BUDMĄ, odbywają się – także rozpoznawalne wśród producentów stolarki, Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad Windoor-tech. Na oba wydarzenia zapraszamy do Poznania w przyszłym roku, w dniach 31.01-03.02.2023 r.

>>Więcej o Kongresie