Organizator:

GLOBALNE POTĘGI BUDOWNICTWA 2022 - Dynamiczny rozwój w branży budowlanej.

Podziel się

Według rocznego raportu przygotowanego przez Deloitte Spain - GPoC w minionym roku, globalne przedsiębiorstwa budowlane mogły cieszyć się znaczącym wzrostem swoich przychodów. Globalne Potęgi Budownictwa (GPoC) osiągnęły łączne przychody w wysokości 1,940 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 6,3% w porównaniu z rokiem 2021. Pomimo pewnych wyzwań związanych z nagłymi wzrostami cen surowców, zakłóceniami w łańcuchu dostaw i innymi czynnikami zewnętrznymi, branża budowlana radziła sobie doskonale.

Oczywiście, nikt nie spodziewa się, że rozwój branży będzie bezwzględnie jednolity. Przewiduje się, że w 2023 roku tempo wzrostu może nieco spowolnić, a przyczynią się do tego nie tylko słabsza sytuacja gospodarcza, ale również rosnące koszty materiałów budowlanych oraz trudności z rekrutacją odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. Niemniej jednak, warto zaznaczyć, że w miarę poprawy stabilności gospodarczej, niektóre sektory, takie jak infrastruktura, energetyka i usługi komunalne, mają potencjał by w znaczący sposób napędzić rozwój branży budowlanej.

Warto zaznaczyć, że dynamiczny rozwój branży budowlanej przyniósł różne wyniki finansowe w zależności od lokalizacji i specyfiki działalności przedsiębiorstw. Jednak ogólnie rzecz biorąc, wyniki były zaskakujące. Choć przychody uzyskane ze sprzedaży międzynarodowej przez Top 30 GPoC nieco spadły w porównaniu z wcześniejszymi latami, to wciąż pozostaje potencjał do rozwijania działalności na międzynarodowych rynkach. Firmy budowlane, które skupią się na internacjonalizacji i dywersyfikacji działalności, mogą zrównoważyć ryzyko i maksymalnie wykorzystać rosnące szanse na globalnym rynku budowlanym.

Pełen raport:

https://utn.pl/tnACw

Źródło: Deloitte.com