Spotkajmy się na 32. edycji targów BUDMA w Poznaniu!!! 30.01 - 02.02.2024 ->  

Organizator:

Forum BUILD 4 FUTURE: BUDOWNICTWO – ZAGROŻENIA ALE TEŻ SZANSE - CO NAS CZEKA W BUDWNICTWIE W ROKU 2023 I W LATACH NASTĘPNYCH?

Podziel się

Czy kryzys spowoduje duże straty wśród firm budowlanych? Czy nastąpi fala bankructw? Jakie są szanse na uniknięcie poważnych strat i dalszy rozwój? Czy odbudowa Ukrainy przyniesie korzyści dla polskich przedsiębiorców budowlanych? O tym i wielu innych sprawach będziemy rozmawiać podczas kolejnej Konferencji Build 4Future i Międzynarodowej Konwencji – Budownictwo Polska - Ukraina.

Inwestycje budowlane i budownictwo, w szeroko pojętym obszarze, są szczególnie podatne na koniunkturę rynkową. Są uzależnione od łańcuchów dostaw krajowych i międzynarodowych, sytuacji na rynku pracy, sytuacji finansowej inwestorów publicznych i prywatnych oraz ich chęci do inwestowania, kosztów pracy, dostępności i kosztów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych, etc. Wszystkie powyższe elementy występuję i wpływają,  w obecnej chwili, ze zdwojoną siłą na realizacje inwestycji i ogólną sytuację budownictwa w Polsce. Do tego dochodzi jeszcze konflikt zbrojny na Ukrainie, który w znacznym stopniu determinuje ogólną sytuację gospodarczą i społeczną.                    

Jaki jest stan inwestycji liniowych i punktowych w zasadniczych obszarach budownictwa: budownictwo mieszkaniowe, drogowe, kolejowe, budownictwo energetyczne, hydrotechniczne, budownictwo kubaturowe i przemysłowe, materiały budowlane, urządzenia i maszyny budowlane. Jakie perturbacje cenowe, kosztowe, logistyczne i dostępności są zagrożeniem dla produkcji i dostaw materiałów budowlanych? Jaki jest stan przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, olbrzymich farm wiatrowych, Elektrowni jądrowych i innych spektakularnych inwestycji? Jak długo będzie trwała „zapaść”  w budownictwie mieszkaniowym? Czy występują poważne zagrożenia realizacji inwestycji w toku i kiedy rusza nowe? Co nas czeka w krótkiej perspektywie i w perspektywie do końca dekady – czy zagrożone są plany strategiczne, a może nawet te krótkoterminowe? Czy mamy lub możemy mieć wpływ na to co nas czeka w budownictwie i infrastrukturze? Jakie zagrożenia niesie w najbliższym okresie trwający konflikt na Ukrainie, ale też i szanse po jego zakończeniu – czy nadzieje polskich firm na udział w odbudowie są nadziejami realnymi, a przede wszystkim czy będą korzystne biznesowo?

Wraz z liderami rynku, przedstawicielami struktur rządowych i inwestorów przeanalizujemy obszary największego ryzyka. Przyjrzymy się możliwym rozwiązaniom, wymienimy doświadczenia i sformułujemy kierunki, które być może pozwolą na zminimalizowanie strat i przejście do fazy dalszego rozwoju.

Kompleksowe podejście, rzetelne dane w każdym z segmentów, głosy ekspertów i kreatorów oraz uczestników rynku sprawiają, że Konferencja Build 4Future należy do tych spotkań, na których naprawdę WARTO BYĆ!

 

 

PROGRAM BUILD 4 FUTURE

DZIEŃ PIERWSZY – 30.01.2023

10.00 – 10.15 OTWARCIE

10.15 – 11.15 – DEBATA WPROWADZAJĄCA

OGÓLNA SYTUACJA MAKRO EKONOMICZNA I OCENA SYTUACJI W SEGMENCIE BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

Prezentacje oraz interpretacje badań i wskaźników, przygotowane przez czołowych ekspertów i analityków rynku budowlanego.

Perspektywy makroekonomiczne gospodarki polskiej i polskiego budownictwa. Rynek budowlany 2023 i prognozy na najbliższe lata - kluczowe trendy, projekty i prognozowane zmiany, najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji w budownictwie. Czy rosnące koszty pracy i wytwarzania spowodują wzrost liczby upadłości? Czy kryzys zahamuje rozwój nowych technologii w budownictwie? Jak postępować w tych dynamicznych czasach?

11.15 – 12.45 -  PANEL 1

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I PRZEMYSŁOWE ORAZ PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I MASZYN BUDOWLANYCH

Jak długo może potrwać kryzys w tym obszarze? Czy i kiedy powróci wysoki poziom inwestycji w segmencie mieszkaniowym i przemysłowym? Jakie są szanse na powrót do normalności i przejście ponownie do okresu prosperity? Czy i kiedy produkcja materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych powróci do właściwego poziomu? Czy koszty produkcji się ustabilizują, a może nawet zaczną spadać?

12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA

13.00 – 14.30 - PANEL 2

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE – SZANSE I ZAGROŻENIA

Czy duże projekty infrastrukturalne pomogą w przejściu okresu kryzysowego w szeroko pojętym obszarze budownictwa? Czy będą środki na ich realizację?  Które przedsięwzięcia mają szanse na realizację, a które mogą być wstrzymane? Czy powrócą do normalności poprzerywane łańcuchy dostaw materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do sprawnego realizowania dużych inwestycji? Jakie są koncepcje uniknięcia poważnych perturbacji?

14.30 – 15.15 PRZERWA LUNCHOWA

15.15 – 16.45-  PANEL 3

FINANSE DLA BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY W OKRESIE KRYZYSU

Pieniądze na inwestycje – inflacja, polityka klimatyczna sektora finansów. Czy będą pieniądze publiczne na inwestycje infrastrukturalne i pieniądze prywatnych inwestorów na budownictwo kubaturowe – mieszkaniowe i przemysłowe? Jaka będzie polityka kredytowa i ubezpieczeniowa banków i firm ubezpieczeniowych w 2023 roku i latach kolejnych?

 

DZIEŃ DRUGI - 31.01 2023

ODBUDOWA UKRAINY

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA - BUDOWNICTWO POLSKA - UKRAINA  /  31.01.2023

 9.30 – 10.00 OTWARCIE KONWENCJI

Wystąpienia zaproszonych gości i gospodarzy

10.00 – 11.15– DEBATA WPROWADZAJĄCA

UKRAINA - SYTUACJA EKONOMICZNA KRAJU I OCENA SYTUACJI W  BUDOWNICTWIE I INFRASTRUKTURZE

11.15 – 11.30 - PRZERWA KAWOWA

11.30 - 13.15 – PANEL 1

KONCEPCJE I  SYSTEMOWE ZAGADNIENIA ODBUDOWY UKRAINY  w POŁĄCZENIU Z ROZWINIĘTYMI PROGRAMAMI TRÓJMORZA

13.15 – 14.00 – PRZERWA LUNCHOWA

14.00 – 15.30 - PANEL 2

KTO I JAK BĘDZIE ODBUDOWYWAŁ UKRAINĘ

15.30 – 17.00-  PANEL 3

FINANSOWANIE INWESTYCJI I FINANSOWANIE REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH W ODBUDOWIE UKRAINY – KORELACJA Z TRÓJMORZEM

Środki dla odbudowy Ukrainy. Dostęp do finansowania międzynarodowego. Rozwiązania systemowe i warunki międzynarodowych przepływów finansowych. Połączenia inwestycyjne i finansowe z programami trójmorza. Zaangażowanie polskich instytucji finansowych i inwestycje polskiego kapitału. Kredyty, gwarancje i ubezpieczenia - warunki niezbędne do ich otrzymania – polityka banków i ubezpieczycieli.