Spotkajmy się na 32. edycji targów BUDMA w Poznaniu!!! 30.01 - 02.02.2024 ->  

Organizator:

Drugi dzień targów Budma 2022 - siła spotkań na żywo!

Podziel się

Targi Budma - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, to jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami w Europie. Tegoroczne wydarzenie prezentuje najnowszą ofertę produktową, technologiczną i usługową ponad 300 firm z branży budowlanej z Polski i zagranicy. 4 dni targów budowlanych w Poznaniu obfitują w nowości produktowe, merytoryczne wydarzenia podejmujące najbardziej aktualną problematykę tego sektora, jak również prezentują najnowsze trendy w architekturze i designie.

Profesjonalnie przygotowana ekspozycja, jak również szereg wydarzeń towarzyszących przyciągnęły dziś do Poznania sporą liczbę specjalistów. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem, a sale, w których odbywały się konferencje, były wypełnione po brzegi słuchaczami z branży.

- Siłą targów BUDMA jest kreowanie przestrzeni spotkań na żywo i prezentacji najnowszych technologii i trendów dla branży budowlanej. Testowanie maszyn, możliwość zobaczenia różnych materiałów wykończeniowych, porównania oferty różnych wystawców, czas na negocjacje – specyfiki targów BUDMA nie sposób przełożyć na dostępne narzędzia online. Nie sposób też oddać klimatu spotkań i wydarzeń towarzyszących wystawie – mówi Marta Szydłowska, dyrektor targów BUDMA.

W środę, 2 lutego – w drugi dzień targów BUDMA, bardzo intensywnie zapowiadał się program wydarzeń i zaplanowanych atrakcji. 

Jednym z głównych punktów drugiego dnia targów był, przygotowany przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Dzień Inżynierów Budownictwa, który skupił szerokie grono inżynierów i techników budownictwa. Tematem przewodnim były „Obiekty niskoemisyjne i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie”.

Kolejnym ważnym wydarzeniem była konferencja naukowo-techniczna "Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych", której pierwsza część, pod hasłem "Zachowanie konstrukcji w pożarze" odbyła się 2 lutego 2022 roku podczas targów BUDMA w Poznaniu. Konferencja skierowana jest do wszystkich osób związanych zawodowo lub zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym. Organizatorami są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej, Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej. Warto wybrać się 3 lutego br. na część drugą konferencji.

Dużą frekwencją cieszyło się Forum Designu i Architektury D&A - wydarzenia dedykowane dla projektantów, uczniów i studentów kierunków architektonicznych, designerów i producentów poszukujących nowych trendów wokół innowacyjnych rozwiązań w obszarze szeroko pojętego projektowania przestrzeni. Grono znakomitych prelegentów dyskutowało na tematy dotyczące rewitalizacji obiektów, budynków czy w szerszym wymiarze rewitalizacji małych i średnich miast. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób reaktywizować miejską tkankę, aby była bardziej przyjazna człowiekowi i środowisku naturalnemu, stworzenia nowej jakości przestrzeni do życia bez konieczności budowania. 

Każdego, kto jest ciekawy, co przyniosą kolejne dni targowe, zapraszamy w czwartek (3 lutego 2022 od godz. 10.00 do 17.00) oraz w piątek (4 lutego 2022 od godz. 10.00-16.00) do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Poznańskich. BUDMA – tu warto być!