Organizator:

Dni Inżynierskie 31.01-01.02.2024 - program wydarzeń

Podziel się

"Dni Inżyniera Budownictwa" to dwudniowe wydarzenie konferencyjne, które skupi się na różnorodnych aspektach inżynierii budowlanej. Pierwszy dzień obejmie tematy takie jak rewitalizacja osiedli z budynków wielkopłytowych, dostosowywanie istniejących budynków do norm UE dotyczących efektywności energetycznej, nadbudowy budynków wielkopłytowych, a także zagadnienia bezpieczeństwa publicznego i obciążenia wybuchem w inżynierii mechanicznej i budowlanej. W drugim dniu będzie możliwość zdobycia wiedzy na temat uprawnieniń budowlanych. Wydarzenie jest organizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

 

„Dzień Inżyniera Budownictwa” - 31.01.2024 r. SALA ZIELONA

BEZPIECZEŃSTWO W REWITALIZOWANYCH OSIEDLACH

Z BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH

 

10:30-10:45

Otwarcie konferencji

dr inż. Andrzej Kulesa Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

10:45-11:00

Kierunki rewitalizacji osiedli z budynków wielkopłytowych – ujęcie niemieckie i założenia krajowe

dr inż. Krzysztof Girus

11:00-11:20

Możliwości dostosowania istniejących budynków wielkopłytowych do perspektywicznych wymagań UE dotyczących ich efektywności energetycznej

prof. Józef Jasiczak - Instytut Budownictwa PP, mgr inż. Yauhemi Siadźko

11:20-11:40

Nadbudowy budynków wielkopłytowych, realne możliwości, korzyści

dr inż. Piotr Knyziak, Politechnika Warszawska

11:40-12:00

Działania remontowo-modernizacyjne balkonów i loggi w budynkach z wielkiej płyty w zależności od ich zużycia
dr inż. Marcin Kanoniczak

12:00-12:30

Przerwa

12:30-12:50

Bezpieczeństwo publiczne i obciążenie wybuchem w inżynierii mechanicznej i budowlanej. Czy jesteśmy świadomi zagrożeń?

prof. PP dr hab. inż. Piotr Sielicki

12:50-13:10

Systemy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych AP1000 i AP300 firmy Westinghouse

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

13:10-13:30

Kierunki transformacji sektora Ciepłownictwa Systemowego – ujęcie wielkomiejskie i lokalne

mgr inż. Jacek Szymczak Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

 

„Dzień Przyszłego Inżyniera” 1.02.2024 SALA ZIELONA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE – DROGA DO SUKCESU DLA TECHNIKÓW I INŻYNIERÓW W KREOWANIU BUDOWNICTWA

 

10:45-11:00

Otwarcie konferencji

dr inż. Andrzej Kulesa– Przewodniczący Rady WOIIB

11:00-11:20

Przedstawienie kompetencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

dr inż. Andrzej Kulesa– Przewodniczący Rady WOIIB

11:20-12:00

Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane;
mgr inż. Anna Głębocka, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

12:00-12:20

Bezpieczeństwo w rewitalizowanych osiedlach z budynków wielkopłytowych
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Instytut Budownictwa PP

12:20-12:40

Przerwa

12:40-13:30

Kierunki studiów pozwalające na uzyskanie uprawnień budowlanych. Propozycje uczelni technicznych z regionu Wielkopolski

13:40-13:55

Problemy energetyczne kraju w ujęciu globalnym

film udostępniony przez Centralną Grupę Energetyczną S.A.