Spotkajmy się na 32. edycji targów BUDMA w Poznaniu!!! 30.01 - 02.02.2024 ->  

Organizator:

Dni Inżyniera Budownictwa na targach BUDMA 2023

Podziel się

Podczas nadchodzącej edycji targów BUDMA, w dniach 1-2 lutego 2023 r., odbędą się Dni Inżyniera Budownictwa, które zorganizowane zostaną przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Poruszane tematy to: Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych w Polsce oraz Uprawnienia budowlane – droga do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa.

W ramach Dni Inżynierskich organizowanych  podczas dorocznych Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA środowiska naukowe i zawodowe skupione wokół Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa prezentują swoje stanowiska odnośnie aktualnych potrzeb i wyzwań dla budownictwa w Polsce zarówno w perspektywie krótko, średnio jak i długoterminowej. W roku 2022 problematyka ta dotyczyła emisji CO2 , jej skutków klimatycznych i wymagań emisyjnych stawianych budynkom mieszkalnym i przemysłowi budowlanemu.

Po 24 lutym 2022 świat stanął w obliczu nowych potrzeb i wyzwań wywołanych przez konflikt zbrojny na Ukrainie. Kraje europejskie, w tym także Polska, musiały nagle zweryfikować swoją politykę energetyczną ze względu na ograniczenie dostaw surowców kopalnych z Rosji .

Z tego powodu tematyka Dni Inżynierskich na BUDMIE w 2023 roku poświęcona będzie efektywnemu wykorzystaniu dotychczasowych i przyszłościowych źródeł energii, w tym nigdy dotąd nie stosowanych w Polsce atomowych i wodorowych.

Przewidziano dwudniowy porządek prezentacji i dyskusji.

Na dzień 1 lutego 2023 roku przewidziano 8 prezentacji wybitnych profesorów i inżynierów praktyków, którzy przedstawią  sprawy energetyki jądrowej i wodorowej , transformacji obecnej energetyki cieplnej i wiatrowej z pokazaniem możliwości nowoczesnych elektrowni wodnych i biogazowni.  Sesja zakończy się dyskusją nad przedstawionymi tezami.

Dzień drugi spotkań, 2 lutego 2023, obejmuje zagadnienia przygotowania kadr dla przyszłościowej energetyki i skierowany jest głównie do młodych kadr technicznych i przyszłych kadr inżynierskich. Przybędą tysiące miejsc pracy w rożnych sektorach produkcyjnych. To wielka szansa dla sektora akademickiego i zawodowego szkolnictwa branżowego. Program przewiduje prezentacje merytoryczne oraz informacje o kierunkach studiów pozwalających na uzyskanie branżowych uprawnień budowlanych.

 

PROGRAM DNI INŻYNIERSKICH
BUDMA 1– 2.02.2023 r.

 

I DZIEŃ – „DZIEŃ INŻYNIERA BUDOWNICTWA” - 1.02.2023 r.

PERSPEKTYWY POZYSKIWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ NOWYCH I ODNAWIALNYCH W POLSCE

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki - prezes PIIB

mgr inż. Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady WOIIB

10:15 - 10:30

Problemy energetyczne kraju w ujęciu globalnym

film udostępniony przez Centralną Grupę Energetyczną S.A.

10:30 - 10:45

Wprowadzenie, przyszłość energetyczna kraju

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Instytut Budownictwa PP

10:45 – 11:15

Program polskiej energetyki jądrowej, korzyści dla środowiska

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, Instytut Inżynierii Środowiska PP

11:15 – 11:35

Możliwości zastosowania wodoru w krajowym systemie energetycznym

prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, Instytut Inżynierii Środowiska PP

11:35 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:20

Historia budowy farmy wiatrowej w Mirosławcu, uwarunkowania lokalne

mgr inż. Karolina Talarek, Eurowind Energy

12:20 – 12:40

Budowane elektrownie wodne na rzekach w Polsce

mgr inż. Józef Zgrabczyński i Zespół BIPROWODMEL Sp. z o.o. Poznań

12:40 – 12:55

Transformacja sektora Ciepłownictwa Systemowego – kryzys energetyczny zagrożenia i szanse rozwojowe

mgr inż. Jacek Szymczak Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

12:55 – 13:15

Biogazownie jako czynnik utylizacji produktów ubocznych w przemyśle spożywczym i rolnictwie

mgr inż. Jacek Łukasik (Jacek Kosakowski)

13:15 – 14:00

Dyskusja

prof. Józef Jasiczak, mgr inż. Andrzej Kulesa

 

II DZIEŃ – „DZIEŃ PRZYSZŁEGO INŻYNIERA”- 2.02.2023 r.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE – DROGA DO SUKCESU DLA TECHNIKÓW I INŻYNIERÓW W KREOWANIU BUDOWNICTWA

 

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

mgr inż. Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady WOIIB

10:15 – 10:30

Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Instytut Budownictwa PP

10:30 – 10:45

Problemy energetyczne kraju w ujęciu globalnym

film udostępniony przez Centralną Grupę Energetyczną S.A.

10:45 – 11:30

Kierunki studiów pozwalające na uzyskanie uprawnień budowlanych. Propozycje innych uczelni technicznych z regionu Wielkopolski

dr hab. inż. Alina Pruss, Politechnika Poznańska,

dr hab. inż. Anna Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

dr inż. Mahmoud Hsino, ANS w Pile

11:30 – 12:15

Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane

mgr inż. Anna Głębocka, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

12:15 – 12:45

Dyskusja

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje: Michał Zieliński - Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta Poznania, Polska Izba Inżynierów Budownictwa