Organizator:

Laureaci Konkursu Szkice Architektoniczne

13.01.2020 12:16:33

Podziel się

9 stycznia 2020 r. Jury konkursu Szkice Architektoniczne "Człowiek - Architektura - Środowisko" wyłoniło 10 laureatów, których prace powalczyły o uznanie w głosowaniu internetowym. Autorzy trzech z nich otrzymali również cenne nagrody.

 

Jury Konkursu pod przewodnictwem dr Agaty Kulczyk - Prodziekan Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP oceniło 85 nadesłanych prac, które spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane przez organizatorów. W pracach jury wzięli również udział: 

prof. dr hab. Andrzej Wielgosz - Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury i Wzornictwa UAP,

arch. Karol Fiedor —  Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

arch. Krzysztof Frąckowiak —  Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

Paweł Napierała — Członek Zarządu Głównego Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Sekretarzem organizacyjnym Konkursu była arch. Anna Suchecka - Członek Rady Wlkp. Okręgowej Izby Architektów.

W trakcie dyskusji i rozważań nad aspektami zaprezentowanych prac, jury wyłoniło 10 prac nominowanych do Konkursu, które wzięły udział w głosowaniu internetowym. Prace te walczyły o tzw. Nagrodę Publiczności.

Ocenę prac konkursowych oparto w szczególności o walory wizualne i estetyczne oraz nowatorstwo i wrażliwość wykonanych prac, będących artystyczną wypowiedzią wysmakowaną formalnie, precyzyjną, wystudiowaną, wykorzystującą cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i nadesłanie prac do konkursu, a laureatom serdecznie gratulujemy.

Lista laureatów

w kolejności alfabetycznej

Dominik Buchting

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Paweł Danielak

Politechnika Poznańska

Anna Klechamer

Uniwersytet Zielonogórski

Lubosław Pirjankow

Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Poznaniu

Marta Ruselik

Politechnika Poznańska

Hanna Sobocik

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rybniku

Lew Sołowiej

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Aleksandra Stasica

Politechnika Wrocławska

Karolina Szczygieł

Politechnika Śląska

Paula Wróblewska

Politechnika Poznańska