BUDMA 2025! OD ŚRODY DO SOBOTY 12-15 LUTEGO 2025!  

Organizator:

Dobry czas dla Pomorza! Skorzystaj z dofinansowania!

Podziel się

Do 3 grudnia 2021r. firmy, które posiadają siedzibę w woj. Pomorskim, mogą składać wnioski o dofinansowanie m.in. udziału w międzynarodowych targach lub platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy". Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach, oraz platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w targach oraz koszty korzystania z międzynarodowych platform cyfrowych stanowiących alternatywę dla targów. 

Znajdź nowych kontrahentów z zagranicy - Construction Digital Meeting

Już od 22 do 25 listopada rusza Internetowa Platforma Spotkań Biznesowych, która pozwali w łatwy sposób nawiązać nowe kontakty z zagranicznymi kontrahentami z całego świata! To znakomita okazja aby Zaprezentować najnowszą ofertę kupcom z zagranicy, zaplanować i umówić wirtualne spotkanie! Znacząca część kupców z zagranicy będzie również uczestniczyć w targach BUDMA, INTERMASZ oraz INFRATEC (1-4 lutego w Poznaniu). Internetowa platforma pozwoli zatem także na wcześniejsze zaproszenie na stoisko i rozmowy w "cztery oczy". 

Pokaż sie na BUDMIE

Targi BUDMA to najważniejsze miejsce kontaktów biznesowych branży budowlanej w Polsce. Warto wykorzystać możliwość otrzymania dofinansowania i zaprezentowania swojej firmy, produktów czy technologii przed ogromną publicznością, fachowcami budowlanymi, przedstawicielami handlu materiałami budowlanymi, architektami czy także inwestorami i deweloperami.

Targom BUDMA towarzyszyć będą tym razem Targi Branży Kominkowej KOMINKI, Targi Maszyn Budowlanych INTERMASZ oraz Targi Rozwiązań dla Budownictwa Infrastrukturalnego INFRATEC. 

Dowiedz się więcej