Organizator:

30 stycznia 2023 r. - Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE

Podziel się

Dziś, 30 stycznia 2023 r. wystartowało Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future, podczas którego znamienici goście podjęli wyzwanie i dokonują pogłębionej analizy sytuacji polskiego sektora budownictwa. W oficjalnym otwarciu tego dwudniowego wydarzenia udział wzięli: Jan Styliński - prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Filip Bittner - wiceprezes zarządu Grupy MTP.

Początek roku 2022 to krótka faza względnej stabilizacji na rynku budowlanym po bezprecedensowych wzrostach cen i niedoborach materiałów z II połowy 2021 r. w trakcie epidemii Covid-19. Poszukiwanie punktu równowagi zostało raptownie przerwane przez inwazję Rosji na Ukrainę pod koniec lutego 2022 r. Wybuch wojny w bezpośrednim sąsiedztwie Polski zainicjował okres niespotykanych zawirowań w rodzimej branży budowlanej. Wiele firm, zwłaszcza mniejszych podmiotów podwykonawczych, musiało zmierzyć się z gwałtownym odpływem ukraińskich pracowników.
Ponadto, przez rynek budowlany zaczęła przetaczać się nowa fala nadzwyczajnych wzrostów cen materiałów. Doszło do niej z powodu odcięcia dostaw zza wschodniej granicy, efektu paniki wśród krajowych producentów i dystrybutorów oraz rosnących cen paliw i energii na skutek ograniczania przez państwa UE importu surowców energetycznych z Rosji. Co więcej, zwyżkująca w tempie niespotykanym od ponad 20 lat inflacja nakręcała presję na wzrost płac. Rekordowa dynamika cen dóbr i usług w polskiej gospodarce wymusiła na RPP pospieszne podnoszenie stopy referencyjnej NBP z poziomu 0,1% w październiku 2021 r. do 6,75% we wrześniu 2022 r. Przyczyniło się to do skokowego wzrostu wydatków na obsługę kredytów i leasingu, które stanowią ważne źródło finansowania działalności firm budowlanych.

Dzień 1, poniedziałek 30.01.2023

8.30 – 10.00 Rejestracja gości i uczestników. Poranna kawa

10.00 – 10.15 Oficjalne otwarcie - Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa - Filip Bittner, Wiceprezes Grupy MTP

10.15 – 11.00 Debata wprowadzająca Czy grozi nam upadek polskiego budownictwa. Debata wprowadzająca.
Czy grozi nam upadek polskiego budownictwa - ogólna sytuacja makroekonomiczna oraz ocena sytuacji w segmencie budownictwa i infrastruktury. Perspektywy makroekonomiczne gospodarki polskiej i polskiego
budownictwa. Rynek budowlany 2023 i prognozy na najbliższe lata - kluczowe projekcje i prognozowane zmiany, najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji w budownictwie. Czy rosnące koszty pracy i produkcji spowodują wzrost liczby upadłości? Jak postępować w tych dynamicznych czasach?

Wprowadzenie: Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Paneliści:
- Dariusz Blocher, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego
- Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych

11.00 – 12.30 Panel 1 Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz rynek materiałów budowlanych i rynek pracy w dobie kryzysu.

Jak długo może potrwać kryzys w tym obszarze? Czy i kiedy powróci wysoki poziom inwestycji w segmencie mieszkaniowym i przemysłowym? Czy pojawią się i rozwiną nowe technologie dla budownictwa? Jakie są szanse na powrót do normalności i przejście ponownie do okresu prosperity? Czy i kiedy produkcja materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych powróci do właściwego poziomu? Czy koszty produkcji się ustabilizują, a może nawet zaczną spadać? Jakie zagrożenia wiążą się z rynkiem pracy?

Wprowadzenie i moderacja:
Prezentacja badań i analiz sytuacji bieżącej i perspektyw
- Szymon Jungiewicz, Construction Business Unit Director, PMR Ltd. sp. z o.o.
Paneliści:
- Anna Karyś-Sosińska, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Członek Zarządu Budimex SA (TBC)
- Marcin M. Kruk, Dyrektor Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
- Wojciech Caruk, Prezes Zarządu PFR Nieruchomości
- Janusz Komurkiewicz, Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi, Członek Zarządu ds. Marketingu Fakro SA
- Przemysław Janiszewski, Członek Zarządu Unibep SA
- dr inż. Krzysztof Kaczorek, Prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
- Kamil Marjanek, Dyrektor Zarządzający Foamax

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 14.15 Panel 2 Największe inwestycje infrastrukturalne 2023-2030 – szanse i zagrożenia.

Czy duże projekty infrastrukturalne pomogą w przejściu okresu kryzysowego w szeroko pojętym obszarze budownictwa? Które przedsięwzięcia mają szanse na realizację, a które mogą być wstrzymane? Czy powrócą do normalności poprzerywane łańcuchy dostaw materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do sprawnego realizowania dużych inwestycji? Jakie są koncepcje uniknięcia poważnych perturbacji i ponownego wejścia na ścieżkę wzrostu?

Moderator: Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Wprowadzenie:
Analiza sytuacji bieżącej i prognozy - Szymon Jungiewicz, Construction Business Unit Director, PMR Ltd. sp. z o.o.
Paneliści:
- Mikołaj Wild, Prezes Zarządu Centralny Port Komunikacyjny (TBC)
- Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK SA
- Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad GDDKIA
- prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała, Partner w Kancelarii JDP, członek Rady Zamówień Publicznych
- Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA
- Adrian Furgalski, Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., ekspert rynku infrastruktury
- Andrzej Sidło, Główny Specjalista, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

14.15 – 15.00 Przerwa na lunch

15.00 - 16.45 Panel 3 Ekonomia i finanse polskiego budownictwa w obliczu kryzysu.

Pieniądze na inwestycje – inflacja, polityka klimatyczna sektora finansów. Czy będą pieniądze publiczne na inwestycje infrastrukturalne i pieniądze prywatnych inwestorów na budownictwo kubaturowe – mieszkaniowe i przemysłowe? Jaka będzie polityka kredytowa i ubezpieczeniowa banków i firm ubezpieczeniowych w 2023 roku i latach kolejnych?

Moderator: Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający Kancelarii Drawbridge, redaktor naczelny magazynu Euroinfrastruktura XXI
Paneliści:
- Katarzyna Kowalska, Wiceprezes Zarządu KUKE SA
- Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego
- Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
- dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
- dr Lidia Stępińska-Ustasiak, Lider Obszaru w Centrum Foresightu i Internacjonalizacji Łukasiewicz – ORGMASZ
- Piotr Bielski, Główny Ekonomista, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Santander Bank Polska SA

 

BUILD4FUTURE 2023, SALA ZIEMI, POZNAŃ CONGRESS CENTER

WIĘCEJ INFORMACJI NA https://build4future.pl/pl/aktualnosci//rozpoczelo-sie-forum-gospodarcze-budownictwa-build4future-2023